İngiltere Hakkında Her Şey

23 Ağustos 2021

İngiltere  İngiltere, Britanya adalarının en büyüğü olma özelliğine sahip Büyük Britanya adasının baskın bir bölümüne ev sahipliği yapan bir ülkedir. Kuzeyde İskoçya, batıda Galler ve Atlantik Okyanusu, güneyde Manş Denizi, doğuda ise Kuzey Denisi ile sınırlarını çizen ülke, jeopolitik konumu bakımından dikkat çeken bir noktada bulunur. Köklü tarihi ile asırlardır varlığını sürdüren ve sömürgelerinin yayıldığı...

İngiltere

 İngiltere, Britanya adalarının en büyüğü olma özelliğine sahip Büyük Britanya adasının baskın bir bölümüne ev sahipliği yapan bir ülkedir.

Kuzeyde İskoçya, batıda Galler ve Atlantik Okyanusu, güneyde Manş Denizi, doğuda ise Kuzey Denisi ile sınırlarını çizen ülke, jeopolitik konumu bakımından dikkat çeken bir noktada bulunur.

Köklü tarihi ile asırlardır varlığını sürdüren ve sömürgelerinin yayıldığı coğrafya sebebiyle ‘’topraklarında güneş batmayan ülke’’ unvanını alan güçlü bir yapıya sahiptir. 16. Yüzyılda VII. Henry Papa’nın otoritesini reddederek din reformu ile İngiltere Kilisesi’ni Katolik Kilisesi’nden ayırarak saraya bağlamıştır.

Günümüzde Avrupa’nın ekonomi ve finans merkezi olarak anılan İngiltere, kişi başına düşen GSYIH sıralaması sonucu dünyada 6. en büyük ekonomiye sahip olan ülke olarak belirlenmiştir. Bunların yanı sıra aynı zamanda mimari, şehir planlama, sanat ve kültür alanlarında da kendini öne çıkaran ve yeniliklere sahip olan bir ülkedir.

Birleşik Krallık Hangi Ülkeleri Kapsıyor?

  Toplum tarafından birçok ülkenin ile Birleşik Krallık ile eşdeğer anlamlarda kullanılması büyük bir yanılgıdır.

 Birleşik Krallık’ın tarihi çok eskilere dayanır ve 4 ülkenin birlikteliğini kapsar. Bu ülkeler:

Büyük Britanya Krallığı ne zaman kuruldu?

Birleşik Krallık 4 ülkenin birleşimiyle oluşmuştur, Büyük Britanya tanımı ise 3 ülkenin birlikteliğini kapsar.

Büyük Britanya’yı oluşturan ülkeler :

 • İngiltere
 • Galler
 • İskoçya’dır.

Aradaki farkı yaratan ülke Kuzey İrlanda’dır, bunun sebebi ise İrlanda’nın kendi iç bölünmesini gerçekleştirmesidir. II.William’ın kızı iki ülkenin kraliçesi olarak tahtın başına geçtiği zaman iki ülkenin parlamentoları ‘’1707 Birlik Kanunları’’ isimli bildiriyi yayınlayıp iki krallığı birleştirdiler. İki ülkenin birleşmesiyle var olan bu coğrafi tanıma ‘’ Büyük Britanya’’ ismi verildi.

İngiltere ve Birleşik Krallık arasındaki fark nedir?

Büyük Britanya kurulduktan sonra Britanya Kraliçesi Anne, aynı zamanda ‘’İrlanda Kraliçesi’’ unvanına da sahipti. 1800 yılında üç ülkenin parlamentoları birleşerek bildiri yayınladılar, Büyük Britanya Krallığı ile İrlanda Krallığı birleştirildi. Bu birleşime ‘’ Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Krallığı’’ ismi verilse de, ‘’Birleşik Krallık’’ olarak herkesin zihnine kazındı.

Bu eşsiz ülke, Birleşik Krallık’a bağlı bir ülke olarak karşımıza çıkıyor. Bu yüzden Birleşik Krallık ve Büyük Britanya sadece tek bir ülke özelinde kullanılabilecek oluşum isimleri olmamalıdır.

İngiltere’ye bağlı kaç ülke var?

Birleşik Krallık birden fazla ülkeyi içine alan bir yönetimdir. Bu grubun içine dahil olan İngiltere’ye bağlı bazı adalar vardır. Bu ülkeye bağlı adalar :

 • Hebrides Adaları
 • Orkney Adası
 • Shetland Adası‘dır.

İngiltere nasıl oluştu?

Milattan önce 6.000 yılları civarı bazı buzul olaylar ve su basmaları sonucu Avrupa ana küresinden ayrılan kara parçaları gözlemlendi. Arkeolojik bilgilere dayanarak bu ülkenin geçmiş dönemlerde buzullarla kaplı olduğunu öğrenebiliriz, yemek problemi dolayısıyla avlanmak ve rahat beslenmek için arayış içinde olan göçmenler M.Ö. 4.000 yıllarında bu toprakları yeşertmeye başladılar.

İngiltere’yi kim birleştirdi?

Toprağın farkına varılarak tarım yapıldı, tunç icat edilerek insanoğlu çağın ilerisine geçti. Bu sırada Roma yönetimi bölge sınırlarını yönetiyordu ancak dış ve iç istilaların sonu gelmedi. 10. Yüzyılın başlangıcına kadar varlığını sürdüren ve bir Anglosakson krallığı olan Wessex Kralı Alfred,  ülkeyi birleştiren ve’ ülkenin adını ilk kez kullanan kişi olarak tarihe geçti.

İskoçya İngiltere’ye ne zaman bağlandı?

17.yüzyılda aynı kralın yönetiminde(I.James) ancak ayrı parlamentolara sahip olan iki ülke kanlı savaşlar sonucu bir anlaşmaya vardılar. 1702’de tahta geçen Kraliçe Anne, iki krallığı birleştirmek üzere adımlar atmaya başladı ve iki ülkeden temsilcilerin bulunduğu bir kurul oluşturdu. İki krallık tek bayrak altında ve tek parlamento ile yönetilecek ve eşit haklara sahip olacaktı.  1 Mayıs 1707’de ikili parlamento dönemine son verilerek Büyük Britanya kurulmuş oldu.

İrlanda İngiltere’ye bağlı mı?

Birleşik Krallık dört ülkeden meydana gelmektedir, bu ülkelerden biri de Kuzey İrlanda’dır. 1900’lü yılların başına kadar varlığını birlikte sürdüren Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti Birleşik Krallık’a bağlıydı. Politik ve dini görüş ayrılığı sonucu ikiye ayrıldılar ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallık ülkesi olarak devam ederken, İrlanda Cumhuriyeti kendi bayrağını alarak bağımsızlığını ilan etti.

İngiltere kaç yıllık devlet?

Bu Krallık 927 yılından itibaren varlığını sürdürmüş olan güçlü bir krallıktır. 1707 yılında İskoçya ile birleşerek ‘’Büyük Britanya Krallığı’’nı oluşturmuşlardır ve bu birliktelik halen devam etmektedir.

İngiltere ne ile yönetiliyor?

Anayasal monarşi yönetim biçimine sahip olan ülkede devlet başkanı kral/kraliçe olarak hayat bulsa da kraliyet ailesinin varlığı sembolik bir gelenektir denilebilir. Kraliyet üyeleri ülkeyi daha ileriye götürecek projeleri yürütebilir veya yardım kuruluşunun öncüsü olabilmektedir. Asıl yasama yetkisi parlamentonun tasavvufundadır.  Parlamento iki ana gruptan oluşur :

 • Avam Kamarası : Seçim ile bu yetkiye gelebilirler.
 • Lordlar Kamarası : Veraset ile bu yetkiye gelebilirler.

Ingiltere kraliçesi kaç ülkenin kraliçesi?

Kraliçe II.Elizabeth 16 ülkenin kraliçesidir. Bu ülkeler arasında :

 • Birleşik Krallık
 • Kanada
 • Avustralya
 • Yeni Zelanda
 • Bahama gibi ülkeler bulunmaktadır.

Ingiltere kraliçesi hangi ülkelerin devlet başkanı?

Kraliçe II. Elizabeth’in devlet başkanı olduğu ülkeler :

 • Britanya Milletler Topluluğu
 • Bahama Adaları
 • Antigua ve Barbuda
 • Saint Vincent ve Grenadinler
 • Papua Yeni Gine Devlet Başkanı
 • Solomon Adaları Devlet Başkanı

Ingiltere’nin ilk kralı kim?

10.yüzyıl başlarında Anglo-Sakson Kralı olan Athelstan’ı tarihçiler bu ülkenin ilk kralı olarak kabul etmektedirler. 925 yılında tahta geçen ve hükümdarlık yılları boyunca birçok başarıyı elinde tutan Athelstan, farklı etnik kökenlerden olan halkları memnun ederek ve sınırları düzelterek ülkenin ilk kralı olarak anılmayı başardı.

İngiltere kralları kimler?

Ülkenin son Kraliçesi, Kraliçe Anne olarak tarihte yerini bulmaktadır. 1707 Birlik Kanunları sonucu Büyük Britanya kurulmuştur. 1707’ye kadar olan bazı Krallar :

 • Richard
 • Henry
 • Charles
 • James

Ingiltere Taht Sırası Neye Göre?

Birleşik Krallık tahtının sıralaması, şu an var olan hükümdardan sonra gelecek kral/ kraliçeyi gösterir. Sıralama ise hükümdara olan akrabalık derecesi, yerel kiliseye mensupluğu, meşru bir evlilik sonucu var olmalarına göre belirlenir.

Ingiltere’de Taht Sırası Kimde?

Şu an Birleşik Krallık Kraliçesi II. Elizabeth, ilk varisi Galler Prensi Charles’dir. Ondan sonra ise Cambridge Dükü Prens William geliyor.

Ingiltere Hiç İşgal Edilmedi Mi?

 Anglosaksonlar ve Normanlar’ın karşılıklı taraflar olduğu savaş 28 Eylül 1066 tarihinde gerçekleşmiştir. Normandiya Dükü William İngiltere Kralı Harold Godwinston’u yener ve William bölgenin çoğunluğunda hakimiyet kurar.

Kraliçenin eşi neden kral değil?

Kraliyet tacını giyen bir Kral’ın karısına Kraliçe sıfatı yerine ‘’Kral’ın eşi’’ deniyorsa, II. Elizabeth’in eşine de ‘’Kral’’ unvanı verilmesi yerine ‘’Kraliçe’nin eşi’’ olarak nitelendirilmiştir. Philip, evlenene kadar Yunanistan ve Danimarka Prensi olarak sıfatlandırılmış, sonrasında İngiliz Kraliyet Ailesi’ne katılarak Edinburgh Dükü unvanına geçmiştir.

İngiltere sosyal devlet mi?

Sosyal devlet ya da refah devleti olarak adlandırabileceğimiz anlayış, kalkınmacı ve ulusalcı yönü ağır basan bir devlet anlayışıdır. Sosyal devletlerin özellikleri :

 • Emeklilikte daha iyi bir gelir
 • Hastalıkta daha iyi bir bakım
 • Çocukların eğitimi için daha iyi koşullar
 • İşsiz kalmayacağın bir yaşam gibi özelliklerdir.

İngiltere eyalet sistemi var mı?

Bu ülkede eyalet sistemi yok ancak ‘’bölge’’ kavramı mevcut. 1998’de İngiltere’nin Bölgeleri olarak adlandırılmış ve sayısı 9 olarak belirlenmiştir.

İngiltere’de neden bölgelere ayrılmıştır?

Bu ülke, yasa ve  yönetim olarak birbirine bağlı küçük ve homojen bir ülke olmasına rağmen, ülkenin coğrafyasından ve tarihinden de kaynaklı belirgin bölgesel farklılıklar ortaya çıkmıştır.

İngiltere’nin bölgeleri nelerdir?

 • Büyük Londra(Greater London)
 • Güney Doğu(South East England)
 • Güney Batı (South West England)
 • Batı Midlands(West Midlands)
 • Kuzey-Batı (North West England)
 • Kuzey Doğu (North East England)
 • Yorkshire ve Humber (Yorkshire and the Humber)
 • Doğu Midlands(East Midlands)
 • Doğu (East of England)

Büyük Londra Bölgesi yüzölçümü nedir?

Büyük Londra, ülkenin gözde bölgesinden ve kontluklarından biridir. Bölge Londra’nın idari sınırlarını oluşturmakta olup 1.572 km² alana yayılmaktadır. Nüfusu 8.778.500’dür.

Büyük Londra Bölgesi ne zaman ve nasıl kuruldu?

Büyük Londra, 1 Nisan 1965 tarihinde ‘’Londra Hükûmeti Yasası’’ ile kuruldu. Büyük Londra, 32 semt ve Londra Şehri olmak üzere 33 yerel yönetim bölgesine ayrılmaktadır ve bu ilçeler de Büyük Londra ile aynı anda kurulmuşlardır.

Büyük Londra’nın turistik yerleri nelerdir?

Bölgede mimari, tarihi, sanat ve doğal yaşam alanlarında turistlerin odak noktası olan bazı yerler :

Büyük Londra’da hangi üniversiteler bulunur?

Büyük Londra Bölgesi eğitim alanında başarıya sahiptir ve bünyesinde bulunan üniversiteler:

 • Brunel University
 • London University
 • Middlesex University
 • Imperial College London
 • City University Londra
 • London Metropolitan University
 • London South Bank University
 • Kingston University
 • Greenwich University
 • University of West London ‘dır.

Güney Doğu Bölgesi’nin yüzölçümü nedir?

Güney Doğu Bölgesi 19.095 km²’lik kapladığı alanla ve 8.635.000 kişilik nüfusu ile İngiltere’nin en yoğun nüfuslu bölgesidir.

Güney Doğu bölgesinde bulunan kontluklar hangileridir?

 • Berkshire
 • Buckinghamshire
 • East Sussex
 • Hampshire
 • Wight Adası
 • Kent
 • Oxfordshire
 • Surrey
 • West Sussex

Güney Doğu Bölgesi’nde iş alanları hangileridir?

 • İmalat
 • Sanayi
 • Ulaşım sistemleri
 • Nükleer ve uzay araştırma
 • Perakendecilik
 • Reklamcılık
 • Endüstri alanında öncü olacak şekilde fabrika ve tesisleri bünyesinde barındırır ve iş imkanı tanır.

Güney Doğu Bölgesi ekonomik durumu nasıldır?

Güney Doğu Bölgesi ekonomik ve siyasal anlamda ülkenin egemenlik bayrağını taşır. Ülkenin en baskın ve en hızlı büyüyen bölgesi olsa da Green Belt politikası sayesinde 3’de 1’i hala tarım ve bahçecilik alanında aktiftir.

Güney Doğu Bölgesi’nde turistik şehirler hangileridir?

Güney Doğu Bölgesi’nde bulunan turistik şehirler :

 • Oxford
 • Portsmouth
 • Brighton ve Hove
 • Canterbury
 • Southampton ‘dir ve tarihi, eğitim ve doğal yaşam bağlamında turistlerin odak noktası olan mekanları sınırları dahilinde barındırırlar.

Güney Doğu Bölgesi’nde hangi üniversiteler bulunur?

Güney Doğu Bölgesi’nde bulunan üniversiteler:

 • Surrey University
 • Kent University
 • Winchester University
 • Oxford University
 • Chichester University
 • Brighton University
 • Southampton University
 • Southampton Solent University ‘dir.

Güney Batı Bölgesi’nin yüzölçümü nedir?

Güney Batı Bölgesi 23.800 km²’lik kapladığı alanla ülkenin en büyük yüzölçümlü bölgesi olarak tanınmaktadır. Bölgenin nüfusu 5.289.000 kişidir.

Güney Batı Bölgesi’nde hangi dil konuşuluyordu?

Güney Batı Bölgesi’nde 18. Yüzyıla kadar tarihi bir Kelt dilinin konuşulduğu öne sürülüyor ve bunu dili canlandırmak isteyen milliyetçi bir hareket organizasyonu mevcut.

Güney Batı Bölgesi’nde nerede tatil yapılır?

 • Dorset
 • Devon
 • Cornwall şehirleri bölgenin en çok turist çeken şehirleridir. Şehrin gürültüsünden uzak kumlu plajları ile Birleşik Krallık’ın en gözle tatil beldeleri arasında yer alıyorlar.

Güney Batı Bölgesi’nde turistik şehirler hangileridir?

 • Bath
 • Bristol şehirleri en çok turist çeken ve tarihi ile büyüleyen eserlerle ziyaretçilerini karşılıyorlar. Müzik ve sanat ortamı bağlamında deneyimlenmesi gereken eser ve mekanlarla da dikkat çekiyorlar.

Midlans Bölgesi kaça ayrılır?

Midlans, ülkenin orta kesimlerinde bulunan coğrafi ve kültürel bir bölgedir. Bölge Batı ve Doğu olmak üzere ikiye ayrılır.

Midlans Bölgesi kontlukları nelerdir?

 • Derbyshire
 • Herefordshire
 • Leicestershire
 • Lincolnshire
 • Northamptonshire
 • Nottinghamshire
 • Rutland
 • Shropshire
 • Staffordshire
 • Warwickshire
 • Batı Midlands
 • Worcestershire kontluklarını sınırları dahilinde barındırır.

Batı Midlands Bölgesi yüzölçümü nedir?

Batı Midlans Bölgesi, Midlands bölgesinin batı yarısını oluşturmaktadır ve yüzölçümü 1,572 km² olan bölgenin nüfusu 5.,713.000 olarak bilinmektedir.

Batı Midlands Bölgesi hangi şehirleri içinde barındırır?

Batı Mindlands Bölgesi :

 • Birmingham
 • Coventry
 • Dudley
 • Sandwell
 • Solihull
 • Walsall
 • Wolverhampton şehirleri ve ilçelerinden oluşmaktadır.

Batı Midlands Bölgesi’nde bulunan iş alanları nelerdir?

Batı Mindlands Bölgesi’nde :

 • Kömür madeni
 • Kalker yatakları
 • Metal işleme endüstrileri
 • Silah üretimi
 • Mücevher ve takı üretimi
 • İmalat
 • Metalurji ve malzeme
 • Otomotiv
 • Demiryolu alanlarında iş imkanları bulunmaktadır.

Batı Midlands Bölgesi turistik yerler nelerdir?

 • Birmingham Museum & Art Gallery
 • Cadbury World
 • Black Country Living Museum
 • Coventry Katedrali
 • Dudley Zoo and Castle bölgenin en çok ilgi çeken lokasyonlarındandır.

Kuzey Batı Bölgesi yüzölçümü nedir?

Kuzey Batı Bölgesi kendine ait meclisi ve idaresi bulunmayan 14.165 km² alana yayılmış olan ve 6.853.000 kişiyi barındıran bir bölgedir.

Kuzey Batı Bölgesi kontlukları nelerdir?

Kuzey Batı Bölgesi 5 adet törensel kontluktan oluşmaktadır. Bu kontluklar :

 • Cumbria Törensel Kontluğu
 • Lancashire Törensel Kontluğu
 • Greater Manchester Metropoliten Törensel Kontluğu
 • Merseyside Metropoliten Törensel Kontluğu
 • Cheshire Törensel Kontluğu ‘dur.

Kuzey Batı Bölgesi sınırlarında neler bulunur?

Kuzey Batı Bölgesi’nin batısında İrlanda Denizi ve doğusunda Pennine Dağları bulunmaktadır. Bölge kuzeyde İskoçya sınırında ve güneyde Batı Midlands Bölgesi’ne kadar uzanır.

Kuzey Batı Bölgesi hangi şehirlerden oluşur?

Kuzey Batı Bölgesi :

 • Cumbria
 • Lancashire
 • Cheshire
 • Manchester
 • Liverpool
 • Salford
 • Preston
 • Lancaster şehirlerinden oluşur.

Kuzey Batı Bölgesi’nde hangi üniversiteler vardır?

 • Liverpool University
 • Liverpool John Moores University
 • Central Lancashire University
 • Manchester Metropolitan University
 • Manchester University
 • University of Cumbria
 • Bolton University
 • University of Chester
 • Edge Hill University
 • Lancaster University
 • Salford University Kuzey Batı Bölgesi’nin eğitim birimlerini oluştururlar.

Kuzey Batı Bölgesi’nin takımları nelerdir?

Kuzey Batı Bölgesi şehirleri Liverpool FC ve Manchester United futbol kulüpleriyle ünlenmiştir.  Kuzey Batı Bölgesi Premier League takımları :

 • Manchester United
 • Manchester City FC
 • Liverpool FC
 • Everton FC
 • Blackburn Rovers
 • Bölton Wanderers
 • Wigan Athletic
 • Blackpool FColarak sıralanır.

Kuzey Batı Bölgesi’nin turistik yerleri nelerdir?

Kuzey Batı Bölgesi’nde bulunan sanat, tarih ve kültür gezileri için bazı lokasyonlar :

 • Albert Limanı
 • Tate Liverpool
 • The Beatles Story
 • Walker Art Gallery
 • Piccadilly Gardens
 • Heaton Park
 • Fletcher Moss Park olarak sıralanabilir.

Kuzey Batı Bölgesi’nin iş alanları nelerdir?

Kuzey Batı Bölgesi özellikle ‘’medya’’ alanında bir dev niteliğindedir. Bölgede yerel gazete yayıncılığı, televizyon sektörü ve radyo yayıncılığı alanında iş alanları bulmak mümkündür.

Kuzey Batı Bölgesi’nde bulunan yerel televizyon kanalları nelerdir?

 • BBC Television
 • Border Television
 • Granada Television olarak sıralanabilir.

Kuzey Batı Bölgesi’nde bulunan yerel radyo kanalları nelerdir?

 • BBC Radio Manchester
 • BBC Radio Lancashire
 • BBC Radio Cumbria
 • Holme Moss
 • Real Radio North Wes
 • Dune FM kanalları, en ünlü yerel radyo kanallarındandır.

Kuzey Batı Bölgesi’nde bulunan yerel gazeteler nelerdir?

 • Manchester Evening News
 • Liverpool Echo
 • North-West Evening Mail
 • Lancashire Evening Post
 • News and Star
 • Liverpool Daily Post
 • Blackpool Gazette
 • Wigan Evening Post
 • Oldham Evening Chronicle
 • The Reporter
 • The Star
 • Chester Evening Leader
 • Southport Visiter
 • Lancashire Telegraph
 • Bury Times
 • Bolton News
 • Westmorland Gazette bölgede bulunan en ünlü gazetelerdendir.

Kuzey Doğu Bölgesi’nin yüzölçümü nedir?

Kuzey Doğu Bölgesi 8.592 km² alana yayılan ve 2.597.000 nüfusa sahip olan bir bölgedir.

Kuzey Doğu Bölgesi’nin sınırları nelerdir?

Northumberland ve Durham’ın coğrafi ilçelerini alarak İskoç sınırına kadar uzanır. Ayrıca Tyne ve Wear Metropol ilçesini, Teesside Metropol bölgesini içererek kozmopolit yapısını yansıtır.

Kuzey Doğu Bölgesi’nde bulunan kontluklar nelerdir?

Kuzey Doğu Bölgesi’nde :

 • Northumberland
 • Durham
 • Tyne
 • Wear törensel kontlukları bulunur.

Kuzey Doğu Bölgesi’nde hangi üniversiteler vardır?

 • Durham University
 • Newcastle University
 • Northumbria University
 • Sunderland University
 • Teeside University bölgedeki eğitim lokasyonlarıdır.

Kuzey Doğu Bölgesi’nin turistik yerleri nelerdir?

Bölgedeki demir çelik endüstrisinde olan gelişim köprü inşaatında olan gelişimi de destekleyerek turistik lokasyonlar meydana getirmiştir. Bunun yanında sanat ve kültür alanında dikkat çeken turistik mekanlar da mevcuttur. Bunlardan bazıları :

 • Gateshead Millenium Bridge
 • The Angel of the North
 • Oriental Museum
 • Finchale Priory
 • Framwellgate Bridge
 • Newcastle Memorial Walk
 • Shepherds Hill Fort şeklinde sıralanabilir.

Kuzey Doğu Bölgesi’nin iş alanları nelerdir?

Kuzey Doğu Bölgesi,

 • Demir çelik
 • Gemi yapımı
 • Petrokimya endüstrisi
 • Turizm
 • Kömür madenciliği
 • Mühendislik
 • İlaç üretimi
 • Hizmet sektörü gibi alanlarda yoğunlaşmıştır.

Yorkshire ve Humber Bölgesi yüzölçümü nedir?

15.420 km²’lik yüzölçümü ve 5.284.000 kişilik nüfusu ile Yorkshire ve Humber Bölgesi ülkenin meclisi ve idaresi olmayan bölgelerinden biridir.

Yorkshire ve Humber Bölgesi’nin sınırları nelerdir?

Yorkshire ve Humber Bölgesi’nin güneyinde Doğu Midlands, batısında Kuzey Batı, kuzeyinde Kuzey Doğu bölgeleri bulunur ve bölgenin doğusu Kuzey Denizi sahillerini içine alır.

Yorkshire ve Humber Bölgesi’nin iş alanları nelerdir?
 • Demir çelik
 • Demir yolu
 • Karayolu ulaşımı
 • Hava ulaşımı
 • Su ulaşımı alanlarında iş alanları bulmak mümkündür.
Yorkshire ve Humber Bölgesi’nin turistik yerleri nelerdir?

Yorkshire ve Humber Bölgesi’nin doğal yaşam güzellikleri ve stadyumları özellikle ilgi çekicidir. Doğal yaşam ve futbolseverler için uğrak noktaları :

 • Leeds Canal Garden
 • Fountains Abbey and Studley Royal Water Garden
 • Ripley Castle and Gardens
 • Sheffield Manor Lodge
 • Bramham Park
 • Bramall Lane Stadium
 • Owlerton Greyhound Stadium olarak sıralanabilir.
Yorkshire ve Humber Bölgesi’nde hangi üniversiteler vardır?
 • York St John University
 • York University
 • Sheffield Hallam University
 • Sheffield University
 • Leeds Metropolitan University
 • Leeds University
 • Hull University
 • Huddersfield University
 • Bradford University bölgedeki üniversitelerdir.
Yorkshire ve Humber Bölgesi’nin takımları nelerdir?

Yorkshire ve Humber Bölgesi’nde Premier League takımları :

 • Hull City AFC
 • Barnsley FC
 • Doncaster Rovers FC
 • Sheffield United FC
 • Scunthorpe United FC
 • Huddersfield Town
 • Sheffield Wednesday FC
 • Rotherham United FC
 • Bradford City AFC takımlarıdır.

Doğu Midlands Bölgesi’nin yüzölçümü nedir?

Doğu Midlands 15.627 km² yüzölçümlü ve 4.533.000 nüfuslu bir bölgedir.

Doğu Midlands Bölgesi’nin kontlukları nelerdir?

Doğu Midlands 6 adet törensel kontluğu bünyesinde barındırır.

 • Derbyshire Törensel Kontluğu
 • Leicestershire Törensel Kontluğu
 • Rutland Törensel Kontluğu
 • Northamptonshire Törensel Kontluğu
 • Nottinghamshire Törensel Kontluğu
 • Lincolnshire Kontluğu’nun güneyini kapsamaktadır.

Doğu Midlands Bölgesi’nin sınırları nelerdir?

 Doğu Midlands Bölgesi’nin

 • Güneydoğusunda Doğu Bölgesi
 • Güneybatısında
 • Batısında Batı Midlands
 • Güneybatısında Kuzey Batı Bölgesi
 • Kuzeyinde Yorkshire ve Humber Bölgeleri
 • Doğusu Kuzey Denizi sahilleri ile çevrilidir.

Doğu Midlands Bölgesi’nin iş alanları nelerdir?

Doğu Midlands Bölgesi’nde :

 • İmalat
 • Uydu uygulamaları
 • Taşıma sistemleri
 • Hafif teknolojiler ve enerji toplama
 • Havacılık teknolojisi
 • Demiryolu inovasyonu
 • Otomotiv sektörlerinde öncüdür ve iş alanları mevcuttur.

Doğu Midlands Bölgesi’nin üniversiteleri nelerdir?

Doğu Midlands Bölgesi’nde bulunan üniversiteler

 • Northampton University
 • Nottingham Trent University
 • De Montford University
 • Loughborough University
 • Leicester University
 • Nottingham University şeklinde sıralanabilir.

Doğu Midlands Bölgesi’nin turistik yerleri nelerdir?

Doğu Midlands Bölgesi, mimari, uzay araştırmaları ve ulaşım alanında birçok turizm lokasyonuna sahiptir. Bu yerler :

 • Wollaton Hall and Park
 • King Richard III Visitor Centre
 • Lincoln Cathedral
 • Natureland Seal Sanctuary
 • National Space Centre
 • Crich Tramway Village
 • Derby Museum and Art Gallery şeklinde sıralanabilir.

Doğu Bölgesi’nin yüzölçümü nedir?

1994’de kurularak tanımlanan 19.095 km²’lik alana yayılan ve 8.635.000 nüfusa sahip olan resmi bölgedir.

Doğu Bölgesi’nin kontlukları nelerdir?

Doğu Bölgesi 10 kontluğu bünyesinde barındırmaktadır. Bu kontluklar :

 • Berkshire Kontluğu
 • Buckinghamshire Kontluğu
 • East Sussex Kontluğu
 • Hampshire Kontluğu
 • Wight Adası Kontluğu
 • Kent Kontluğu
 • Oxfordshire Kontluğu
 • Surrey Kontluğu
 • West Susswex Kontluğu ‘dur.

Doğu Bölgesi’nin turistik yerleri nelerdir?

Doğu Bölgesi’nde tatil yapılacak, sanat kültür gezilerinin yapılacağı veya doğal güzelliklerin tadılacağı birçok turistik lokasyon bulunmaktadır. Bunlar :

 • Royal Pavilion
 • Old Town Hastings
 • Rye Harbour Nature Reserve
 • British Airways i360
 • Highwoods Country Park
 • St Botolph’s Priory
 • Colchester Arts Centre olarak sıralanabilir.

Doğu Bölgesi’nin  futbol takımları nelerdir?

Doğu Bölgesi’nde bulunan futbol takımları :

 • Norwich City
 • Red Bull Racing
 • Ipswich Town
 • Luton Town FC
 • Cambridge United
 • Colchester United
 • Northampton Town FC olarak sıralanabilir.

Doğu Bölgesi’nin üniversiteleri nelerdir?

Bölgede bulunan üniversite kurumları

 • Winchester University
 • Sussex University
 • Surrey University
 • Southampton University
 • Southampton Solent University
 • Reading University
 • Portsmouth University
 • Oxford University
 • Oxford Brookes University
 • Kent University
 • Chichester University
 • Brighton University
 • Buckinghamshire University şeklinde sıralanabilir.

Ingiltere’de hangi şehirler var?

 • Londra
 • Manchester
 • Cambridge
 • Oxford
 • Bristol
 • Brighton Hove
 • Liverpool
 • Birmingham
 • Bath
 • Leeds
 • Southampton
 • Newcastle Upon Tyne
 • Canterbury
 • York
 • Portsmouth
 • Bournemouth
 • Nottingham
 • Exeter
 • Plymouth
 • Eastbourne
 • Chester
 • Sheffield
 • Norwich
 • Torguay
 • Hastings
 • Durham
 • Coventry
 • Worthing
 • St Albans
 • Leicester
 • Wolverhampton
 • Ramsgate
 • Bradford
 • Salisbury
 • Kingston upon Hull
 • Winchester
 • Chichester
 • Cheltenham
 • Salford
 • Stoke on Trent
 • Derby
 • Greenwich
 • Worcester
 • Lincoln

İngiltere sınırlarında neler vardır?

Sınır bakımından zengin bu ülke kuzeyde İskoçya ile bitişik nizam bir ilişki kurarken batıda bazı noktalarda sınırını Galler ile çizerken bazı alanlarda Atlantik Okyanusu’na sınır vermektedir. Güneyde Manş Denizi ile doğuda ise Kuzey Denizi ile su yolundan ilişki kurarak sınır tanımlar.

İngiltere’nin jeolojik özellikleri nasıldır?

  Bölge topografyası ülkenin doğusu hariç engebeli ve yüksek dağlık alanlardan oluşmaz, genellikle düz denebilecek hafif bir eğime sahiptir. Kuzey, kuzeybatı ve güneybatıda yamaç şekillenmesi hakimdir ve eşsiz manzaralar sunar.

  Kayaç ve tortul oluşumu bir hayli fazladır, örneğin güneybatıda bulunan Cornwall’da eski volkanik kayaçlar ve alüvyonlar bulunmaktadır. Aynı zamanda ilkel zamanlardan günümüze kadar gelebilmiş bazı kalıntılar mevcuttur, bu kalıntıların analiz edilmesi sonucu kumtaşı ve kireçtaşı içerdiği saptanmıştır.

Sanayi Devrimi neden İngiltere’de başladı?

  19.yüzyılın başlarında birçok ülke açlık gibi önemli sorunlarla boğuşurken, su ve toprak açısından verimli bu ülkede böyle sorunlar yoktu ve aynı zamanda Sanayi Devrimi’nin en önemli vazgeçilmez noktalarından biri halindeydi. Londra politik ve ekonomik bir merkez halinde varlığını sürdürürken hammaddeleri işleyip ürün haline getiren fabrikalar:

 • Manchester
 • Birmingham
 • Liverpool şehirlerinde bulunuyordu.

UK hangi dili konuşuyor?

Birleşik Krallık genelinde İngilizce konuşulur ama başka resmi diller de vardır. Bu diller :

 • Galce
 • İskoçça
 • İrlandaca
 • Kernevekçe ‘dir.

Londra eyalet mi?

Londra, Birleşik Krallık ülkesinde, İngiltere alt ülkesinde, Greater London Bölgesi’nde bulunur. Hem bölge olarak (Greater London) hem de şehir ismiyle kullanımı vardır.

Londrada kaç zone var?

Zone yani bölge sistemi bir kentsel planlama düzenidir. Şehir, halkalar şeklinde bölgelere ayrılmış ve ‘’zone 1’’ ‘’zone 2’’ şeklinde isimlendirmeler yapılmıştır. Ulaşım ise şehrin en büyük avantajlarından biri. Londra toplu taşıma bağlamında ‘’9 zone’’ye sahip durumda.

Ingiltere’nin dini inancı nedir?

Bölge nüfusunun %60’ı Hristiyanlık dinine sahiptir. %25’e yakın bir kesim kendini bir dine bağlı hissedememekte geri kalan nüfus ise Müslüman ve Yahudi azınlıklarıdır.

İngiltere Kilisesi nereye bağlıdır?

Bu kilise, Katolik ve Protestan geleneklerinin bazılarını kabul etse de Papa’nın otoritesini kabul etmez. İngiltere Kilisesi diğer Anglikan Kiliseleri’nin en meşhurudur.

İngiltere Kilisesi neden Roma’ya bağlı değildir?

16.yüzyıl hükümdarı olan VIII. Henry ve eşi Aragonlu Catherine’nin boşanmasına izin verilmediği için, VIII. Henry Papa’nın otoritesini reddetti ve kiliseyi saraya bağlamış oldu.

İngiltere Kilisesi’nde en üst düzey din adamı kimdir?

En üst düzey din adamı Canterbury Katedrali’nin başpiskoposu olarak nitelendirilir. Günümüzde  Canterbury Başpiskoposu Justin Welby’dir. Canterbury Başpiskoposu aynı zamanda tüm dünyadaki Anglikan toplumunun sembolik lideri olarak kabul edilir.

İngiltere doğal manzarası nasıldır?

Ülke manzarası insan eliyle o kadar çok değiştirildi ki, doğal yemyeşil güzellikleri olan bölgelerde yaşamın eskisi kadar yeşilliği kalmadı. Dağların tepe ve etek noktalarında bozkırlar hala yaşamlarına devam etmektedir. Tüm bunların yanında manzaraya tarihi doku da izlerini bırakmıştır, antik hayatın izlerini de görünür kılmaktadır.

İngiltere’nin eski zamanlarında yerleşim yapısı nasıldı?

Roma – İngiliz ve Anglo-Sakson dönemlerde kurulan kasaba ve köyler yerleşim yapısı hakkında bir şeyler söyleyecektir. İngilizler köy, kasaba veya modern zaman şehirlerinde de olsalar dağınık ve yüksek yoğunluklu gruplar olarak yaşamışlardır. Bu dönemde kurulan köy ve kasaba yerleşim dili temel model olarak kabul edilmişçesine örnekleri bir çok yerde bulabilme olanağımız mevcut.

İngiltere’de19 ve 20. yüzyıllarda yerleşim yapısı nasıldı?

19 ve 20. Yüzyıllar şehir planlamacılığı yapılmadan işgalci bir yayılmayı temsil etse de, hükûmet bunun farkına varıp bu duruma müdahale etmeye çalıştı. Kentsel tasarım faktörleri ülkeye o zamandan başlayacak şekilde girdi ve günümüzde bu koruma hala devam etmekte. Kasabalarda ve köylerde bulunan tarıma elverişli kırsal alanlar korunuyor ve buradaki halk destekleniyor.

National Trust niçin kurulmuştur?

National Trust, 1985’den beri geçmişin mirasının ve kentsel çevrenin korunmasına yönelik mücadele veren ve bunun için çalışan sivil toplum kuruluşudur. Birleşik Krallık’da bulunan tarihi çevrenin deneyimlenmesine ve gelecek nesillere sorunsuz aktarımı için çalışırlar.  Amaçları doğal etmenleri farkındalıkla göstermek ve sürdürülebilir şekilde hayata dahil etmektir.

National Trust hangi alanlarda çalışmalar yapar?

 • Doğal ve vahşi yaşamın korunması ve gelecek nesillere aktarımı
 • Arazi ve manzara bağlamında 250.000 hektarlık kırsal alanın erişilebilirliği ile ilgili çalışmalar
 • Sürdürülebilir gıda alanında, yerel ve mevsimlik yiyeceklerin tüketiminin arttırılması
 • Kültürel miras olarak algılanan alanlara erişim kolaylığı

Green Belt nedir?

Green Belt, Birleşik Krallık’ın şehir planlamasında kentsel büyümenin kontrol altına alınması için uygulanan bir politikadır.

Green Belt politikasının amaçları nedir?

 • Geniş yerleşim alanlarının yayılmacı politikasına bir sınır teşkil etmek
 • Komşu kasabaların birbiri içerisine karışmasını önlemek
 • Kent ile kırsal alanın tampon bölgelerini korumak
 • Tarihi kentlerin ortamını ve özel karakterlerini korumak
 • Terkedilmiş atıl kentsel arazilerin tekrar değerlendirilmesi için kentsel dönüşüm fikirleri üretmekdir.

English Heritage ne için kurulmuştur?

400’den fazla tarihi anıt, bina ve meskenlerin değerini yücelten ve yardım eden resmi bir kuruluştur. Bu bağlama tarih öncesi yerleşimler, Ortaçağ Kaleleri, Roma Kaleleri ve kır evleri de dahildir.

English Heritage’nin amaçları nelerdir?

 • Tarihsel çevreyi korumak ve geliştirmek
 • Kamunun tarihsel mirasla iletişimini bağını artırmak
 • İnsanların geçmiş/tarih bilincini artırmak

English Heritage’nin himayesinde olan yerler nelerdir?

 • Stonehenge
 • Dover Castle
 • Tintagel Castle
 • Hadrian Walls
 • Old Sarum gibi tarihi değeri yüksek ve ziyaretçilerin deneyimlemesi tavsiye edilen mekanlardır.

İngiltere’de Demografik Eğilimler

İngiltere nüfusu Birleşik Krallık’ın ne kadarını kapsar?

Birleşik Krallık’ın gözde ülkesi, 5’de 4’ünden daha fazla nüfusunu kapsamaktadır. Birleşik Krallık’ın nüfusu 2019 yılında 66.65 milyon olarak tespit edilmiştir.

İngiltere nüfusunun 20.yüzyılda değişimi nasıldır?

20.yüzyıl öncesi kadın başına olan doğum sayısı azaldığı için 20.yüzyılda 65 yaş ve üstü insan sayısı neredeyse öncesine göre iki katına çıktı. Böylelikle nüfus piramidi yaşlı artışı şeklinde şekillendi.

yüzyılın başlarında ise metropollerin gürültüsünden ve telaşlı yaşantısından yorulan halk yavaş yavaş banliyö ve kırsal yaşamını tercih etmeye başladı. Bu değişimden özellikle Londra etkilenmiş oldu. Doğu Anglia, Doğu Midlands, Güney Batı ve Güney Doğu bölgeleri nüfus kazanırken diğer bölgeler nüfus kaybı yaşadı.

İngiltere’de Ekonomi

Ingiltere’nin milli geliri ne kadar?

Gayri safi yurt içi hasıla (GSHYİH)i ekonomik gelir ölçüsüdür. IMF’ye göre kişi başına düşen GSHYİH’e göre İngiltere, yirminci en büyük ekonomi olup kişi başı GSHYİH 40 bin ABD dolarıdır.

Ingilterede ekonomi nasıl?

İngiltere ekonomisi 18.yüzyıla kadar tarıma bağlı olsa da Sanayi Devrimi ve sonrasında kademeli olarak endüstriye bağlı olarak ivmelenmiştir. Kömür ve demir madenleri sebebiyle kuzeydoğu bölgelerinde ağır sanayi tesisleri çoğalarak ekonomiye destek oldu. Güneydoğu tarafı ise otomotiv, kimya, elektrik gibi kentleşmiş ve sanayileşmiştir.

Birleşik Krallık para birimi değerli midir?

Birleşik Krallık para birimi Sterlin’dir. Amerikan doları, Euro ve Japon Yeni’nden sonra dünyanın 4. En büyük rezerv para birimi olarak ve dünyanın en değerli 10 para biriminden biri adından söz ettirir.

21.Yüzyılda Birleşik Krallık ekonomisi hangi alanlarda aktifleşmiştir?

21.Yüzyılın başlarında Birleşik Krallık ekonomisi,

 • Bankacılık ve diğer finansal hizmetler
 • Perakende
 • Dağıtım
 • Medya
 • Eğlence
 • Eğitim
 • Sağlık hizmetleri
 • Oteller ve restoranlar olmak üzere hizmet sektörünün eline geçmiştir.

Birleşik Krallık’da en çok kullanılan bankalar nelerdir?

Birleşik Krallık’da en çok kullanılan bankalar :

 • Standart Chartered
 • Barclays
 • İskoçya Kraliyet Bankası Grubu
 • Lloyds Bankacılık Grubu
 • HSBC Holding olarak sıralanabilir.

Birleşik Krallık’ın merkez bankası hangi bankadır?

Bank of England yani İngiltere Bankası Birleşik Krallık’ın merkez bankası olarak tanımlanır. Londra’da bulunan bu banka 1694 yılında kurulmuştur ve dünyanın en eski 8. Bankası olarak tanımlanır.

Birleşik Krallık’da hizmet sektörü ekonomiye ne kadar katkı sağlıyor?

Hizmet sektörü, Birleşik Krallık’ın en baskın sektörlerinden biridir ve GSYIH’ın %80’ini oluşturur.

Ingiltere neler üretiyor?

Ekonomik açıdan güçlü olan ve bireysel refahın üst seviyede olduğu bu ülke dünya çapında birçok sektörde öncülük yapar ve üretimini gerçekleştirir. Bu sektörler :

 • Finans
 • Havacılık ve uzay endüstrisi
 • İlaç endüstrisi
 • Petrol ve gaz endüstrisi
 • Yazılım endüstrisi
 • Silah endüstrisi olarak sınıflandırılabilir.

Birleşik Krallık tarımda ne durumdadır?

 Birleşik Krallık tarım alanında gelişmiş olup, tarım işlemlerini modern ve teknolojik aletlerle yapmaktadır. Gıda ihtiyacının % 60’ı ülkede yapılan tarımla sağlanır ve ekilen arazi 20 milyon hektardır. 20 milyon hektar da bölge topraklarının % 80’ini meydana getirir. İklim ve toprak yapısı tarıma elverişli olmamasına rağmen ziraat teknolojisi ve modernliği ile tarımdan çok yüksek verim elde edilir.

İngiltere ‘de hangi ilçelerde tarım yapılıyor?

  Bünyesinde bir çok doğal kaynak bulunduran ülke sınırları içerisinde fazlasıyla verimli toprak bulundurur. Toprağın bölgeye karşı olan bu cömert tavrı, tarım ekonomisini her zaman desteklemiştir.

 • Cornwall
 • Devon
 • Kent
 • Lincolnshire
 • Somerset
 • Kuzey Yorkshire

Birleşik Krallık’da ne yetiştirilir?

Kuru ve güneşli havayı seven tahıl ürünü buğday, ülkenin bazı ilçelerinde rahatlıkla yetiştirilebilmektedir.

 • Mısır
 • Çavdar
 • Yulak
 • Kanola Tohumu
 • Arpa gibi ürünler endüstriyel pazarlar için yetiştirilmektedir.

Norfolk, Cambridgeshire ve Lincolnshire bölgelerinde bulunan killi topraklar sayesinde rahatlıkla

 • Patates
 • Şeker kamışı üretimi yapılabilmektedir.

Birleşik Krallık’da tarımı arttırmaya yönelik faaliyetler nelerdir?

Ülke genelinde kent bostanları kurularak organik ürünün doğrudan şehir hayatına dahil edilmesi hedefleniyor. Yerel gıdaya duyulan ihtiyaç sonucu buna en çok gereksinimi olan şehirlerden biri Londra oldu. Birleşik Krallık genelinde 2 yılda 100 adet kent bostanı kuruldu ve bölge halkına mal edildi.

Birleşik Krallık’da hayvancılık yaygın mıdır?

Bu ülkenin tarımı Galler ve İskoçya’dan daha az olsa da kısmen yaygındır denilebilir. İngilizler özel ırktaki sığır yetiştiriciliği geleneğine sahiptir ve süt üretimi de yaygındır. Özel domuz çiftlikleri nadir olsa da sosis ve domuz pastırması da üretilmektedir. Kümes hayvancılığı ağırlıklı olarak Güneydoğu ilçelerinde yapılmakta ve Londra pazarına sunulmaktadır.

Ormanlar hangi ticari amaçlarla kullanılıyor?

Doğal güzellik bakımından zengin bu ülkede ormanlar devlet ve kanunlar tarafından korunmaktadır. Bu korumada en etkili kurum ise ‘’ Forest Commission’’ dur. Kereste üretimi bilinçli ve planlı bir şekilde yapılır. 18 ve 19.yüzyıllarda kereste, demir-çelik ve gemi inşa endüstrilerine hammadde sağlayan ormanlar, hala hammadde olarak kullanılmaktadır.

Forest Commission nedir?

Forest Commission, ormanlık alanların varlığından, sürdürülebilir yönetiminden ve korunmasından, genişletilmesinden ve teşvik edilmesinden sorumlu kuruluştur. Vahşi yaşam ve keresteciliği teşvik etme, yürüyüş ve koşu yolu inşa etme ve binlerce bitki türünü korumak gibi amaçları vardır.

Birleşik Krallık’da hangi balıklar vardır?

Ülkenin doğusunun nehirleri tatlı su balıkları açısından zengindir. Bu balıklar :

 • Çipura
 • Sazan
 • Levrek
 • Turna
 • Roach ‘dır.

İrlanda denizlerinde de balık bir hayli fazladır. Bu balık türleri :

 • Morina
 • Mezgit Balığı
 • Ringa Balığı
 • Halibut
 • Kalkan Balığı

Birleşik Krallık’da somon avı yasak mıdır?

 İngiltere kıyılarından minimum 10 km uzaklıkta somon balıkları avlanabilir, kıyıya daha yakın yerlerde yasaktır.

Birleşik Krallık’da hangi hammaddeler vardır?

İngiltere hammadde ve imalat bakımından zengin bir ülkedir. İnşaat endüstrisinde kullanılan :

 • Kum
 • Çakıl
 • Moloz yaygın olarak bulunur.

Kil ve tuz İngiltere’nin kuzeybatısında, kaolin hammaddesi ise Cornwall’da bulunur.

Birleşik Krallık’da işçiler hangi sektörlerde çalışılabilir?

İngiltere işçilerinin 5’de 1’i üretim alanında çalışmaktadır. Kuzey ilçelerde bulunan başlıca endüstriler :

 • Gıda işleme
 • Bira üretimi
 • Kimyasal üretimi
 • Tekstil
 • Bilgisayar
 • Otomobil
 • Uçak
 • Giyim
 • Cam ve kâğıt endüstrileridir.

Güneydoğu bölgelerinin önde gelen endüstrileri :

 • İlaç
 • Bilgisayar
 • Mikroelektronik
 • Uçak parçaları
 • Otomobil sektörleridir.

Londra hangi sektörlerde başarılı?

Ülkede finansal hizmetler özellikle Londra ‘nın merkezinde yer almaktadır. Londra :

 • Finans
 • Bankacılık
 • Sigorta alanlarında dünyanın önde gelen şehirlerindendir.

Londra’da finans sektörü ne durumda?

Başkent Londra’da

 • İngiltere Merkez Bankası
 • Lloyd’s
 • Londra Menkul Kıymetler Borsası gibi asırlardır var olan finansal organlar yer almaktadır.

Birleşik Krallık’da hizmet sektörü canlı mıdır?

Ülkede hizmet sektörü ağırlıklı olarak Londra merkezli dönüyor. Ulusal başkent ve turizm odak noktası olan Londra, iş istihdamı açısından da verimli bir şehirdir.

Birleşik Krallık’da turizm yoğun mudur?

Turizm, ülkenin ekonomisinde önemli bir rol oynamaktadır. Doğal yeşil alanlar, cazibe merkezleri, zengin mimarisi ve arkeolojisi, sanat yaklaşımı ve kültür ögeleri bağlamında tam bir odak noktasıdır.

İngiltere nüfusu tatili nerede yapar?

Geniş sahil şeritleri, doğal milli parklar açısından :

 • Blackpool
 • Bournemouth
 • Great Yarmouth gibi sahil noktalarını tercih edilir.

Îngiltere’de Taşımacılık

Birleşik Krallık’da bulunan ulaşım seçenekleri nelerdir?

Bu ülke karayolları, demiryolları, limanlar ve havaalanları ile hizmete açıktır. 1980’lerde ve 90’larda İngiltere’nin Avrupa ile ticareti arttı ve böylelikle deniz ulaşımı önem kazandı, Liverpool ve Manchester Limanları bir hayli yoğun işlemektedir.

Birleşik Krallık limanları nelerdir?

Dünyadaki gemi sayısının %10’una sahip olan bu deniz ülkesi, ticaret aksını da deniz ulaşımından devam ettirmektedir. Bu deniz ulaşım birimleri :

 • Felixstowe
 • Tilbury
 • Thamesport Limanı
 • Liverpool Limanı
 • Southampton Limanı
 • Dover Limanı
 • Grimsby Limanı
 • Harwich Limanı deniz ulaşımında etkili limanlardır.

Birleşik Krallık karayolları ne kadar uzunlukladır?

Ülkede 336.076 km karayolu bulunmaktadır, bu karayolunun  2.353 km’si otoban olarak trafiği rahatlatmaktadır.

Birleşik Krallık otoyolları nelerdir?

 • M6 Otoyolu: Kuzeyde İskoçya’da başlayıp Manchester’den devam eder.
 • M60: Manchester’ın dış çevre oto yoludur.
 • M62 Otoyolu : Yorkshire ve Humber’i Kuzey Batı Bölgesi’ne bağlayan otoyoldur.
 • A64 Otoyolu : Yorkshire ve Humber’i ve Kuzey Doğu Bölgesi’ne bağlayan karayoludur.

İngiltere Demiryolları Ne Kadar Uzunluktadır?

Bir lokasyondan bir lokasyona yol üzerinde, mekanik bir güçle hareket ettirilen araçlar içinde, insan ve eşya taşımasını temin eden tesislerin hepsine birden demir yolu denir. Demiryollarının uzunluğu ise 18.200 km’yi bulmaktadır ve Avrupa’nın en uzun demiryolu hatlarından birine sahiptir.

Birleşik Krallık’da yüksek hızlı tren var mıdır?

Birleşik Krallık’da işlev gören yüksek hızlı tren hatları :

 • Schiphol – Rotterdam– Belçika Sınırı
 • Fawkham Junction – Tunnel
 • London – Southfleet Junction
 • London – Birmingham şeklinde sıralanabilir.

Demiryolu ile Londra’dan yolculuk süreleri ne kadardır?

Londra’dan tren ile :

 • Cambridge 1 saat 10 dakika
 • Oxford 1 saat 10 dakika
 • Birmingham 1 saat 20 dakika
 • Bristol 1 saat 40 dakika
 • York 1 saat 50 dakika
 • Stratford-Upon-Avon 2 saat
 • Manchester 2 saat 5 dakika
 • Liverpool 2 saat 15 dakika
 • Newcastle 2 saat 50 dakika
 • Edinburgh, İskoçya 4 saat 20 dakika sürmektedir.

Eurostar nedir?

Eurostar, Birleşik Krallık menşeili yüksek hızlı demiryolu şirketidir.  1990 yılından beri aktif olan bu demiryolu hizmeti, Manş Tüneli üzerinden geçerek Londra’dan

 • Brüksel
 • Paris
 • Lille
 • Rotterdam
 • Amsterdam’a hızlı tren hizmeti vermektedir.

Birleşik Krallık’da bulunan havayolları faaliyeti nasıldır?

 Hava ulaşımı devlete ait iki havayolu şirketi ile sağlanmaktadır. Ayrıca özel havayolu şirketleri de bulunmaktadır. Bir ada ülkesi olan Birleşik Krallıkta deniz ulaşımının geliştiği kadar hava ulaşımı da gelişmiştir.

Birleşik Krallık’ın hangi bölgelerinde havaalanları bulunur?

East Midlands Bölgesi, Doğu Bölgesi, Büyük Londra, Kuzey Doğu Bölgesi, Kuzey Batı Bölgesi,

Güney Doğu Bölgesi, Güney Batı Bölgesi, Batı Midlands Bölgesi, Yorkshire ve Humber Bölgesi, Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler’de bir çok havaalanı bulunmaktadır. Bunlardan bazıları :

 • Hinton in the Hedges Havaalanı
 • East Midlands Havalimanı
 • Hethel Havalimanı
 • Old Buckenham Havalimanı
 • Heathrow Havalimanı
 • Barrow/Walney Island Havalimanı
 • Bembridge Havalimanı
 • Eaglescott Havaalanı
 • Leeds Heliport
 • Benbecula Havalimanı
 • Pembrey Havalimanı ‘dır.

İngiltere’de Hükûmet ve Toplum

Birleşik Krallık’da anayasa var mıdır?

  Birleşik Krallık Anayasası, siyasi yapıyı oluşturan yazılı ve yazısız kurallar bütünüdür. Bireyler ile devlet arasındaki ilişki yasama, yürütme ve yargının işleyişi şeklinde yürür. Birleşik Krallık Anayasası, diğer ülkelerden farklı olarak tek bir anayasal metne bağlı olarak işlemez; kanunlar, mahkeme kararları, uzman çalışmaları ve antlaşmalar gibi yazılı metinlere de bağlıdır.

  Her bireye makul bir konuşma ve fikir beyan etme hakkının tanınması İngiliz geleneğinin bir parçasını oluşturur. Mahkeme ve kanunlara bağlılık ise 1707 Birlik Yasası’ndan sonra gerçekleşmiştir.

Birleşik Krallık’da yerel yönetim ne zaman ve hangi düzenlemeler ile belirlenmiştir?

Birleşik Krallık’da yerel yönetimlerin bugün geçerli olan mevcut yapısı 1 Nisan 1974’den itibaren geçerliliği olan ‘’ Yerel Yönetimler Yasası’’ ile oluştutulmuştur.

İngiltere’de günümüzde yerel yönetim nasıldır?

Bu ülkede yerel yönetim yapısı

 • İl (Country)
 • Bölge (District)
 • Köy (Parishes)
 • Ayrı bir düzenlemeye tabi tutulan Büyük Londra yönetimlerinden oluşmaktadır.

Birleşik krallık kaç ilden (country) oluşmaktadır?

Birleşik Krallık’da bulunan illerin 39’u İngiltere’de 8’i Galler’de bulunmakta olup, 47 ile dağılmıştır.

Ada Ülkesinde Yerel Yönetim Bağlamında il Neyi Temsil Eder?

Yerel yönetim birimlerinin ilk kademesi ve en genişi olan il, coğrafi alanda belli sınırlara sahip bir ili değil, yerel yönetim anlamında idari ili ifade etmektedir. İl yerel yönetiminde, il meclisleri oluşturularak yerel hizmetlerin yönetimi bu meclisler tarafından sağlanmaktadır.

Yerel yönetim bağlamında bölge neyi temsil eder?

İllerin içerisinde yer alan ve belli ölçülere göre bölünerek oluşturulmuş ilke ve alt kademe yerel yönetim birimleri bölgelerdiYerel yönetim bağlamında köy neyi temsil eder?

 Bölgelerin içerisinde yer alan ve 200’den fazla seçmene sahip küçük yerleşim bölgelerinde yerel hükûmetin en küçük idari birimi olan köyler bulunmaktadır. Galler’de ise bu birimler “Community” adı altında örgütlendirilmiştir.

Büyük Londra’da yerel yönetim nasıldır?

Günümüzde Büyük Londra’da uygulanan yerel yönetim sistemi esasen 19. Yüzyıl sonlarında kurulmuş ve bazı düzenlemelere tabi tutularak ‘’yerel federasyon’’ olarak anılmıştır. Sistemin en üst oranı Londra Anakent Meclisi’dir ve merkezi hükûmet tarafından feshedilmiş bir organdır.

Birleşik Krallık’da bulunan yerel yönetim çeşitliliği nelerdir?

İngiltere’de toplamda beş olası yerel yönetim türü vardır. Bunlar:

 • İl meclisleri : Tüm ili kapsarlar ve yetişkin, çocuk, sosyal bakım hizmetleri olmak üzere bu hizmetlerin %80’inde boy gösterirler.
 • Bölge konseyleri : Daha fazla yerel hizmet sağlayan birimlerdir. Konut, yerel planlama, çocuk ve yetişkin hizmetleri ve bakımı gibi.
 • Üniter yetkililer : Hem idari ilçelerin hem de ilçelerdeki ilçelerin tüm idari işlevlerinden sorumludur.
 • Londra ilçeleri : 32 ilçenin her biri üniter bir otoritedir.
 • Büyükşehir bölgeleri : Etkin bir şekilde üniter otoriteler, adı geçmiş örgütsel düzenlemelerden bir izdir. Büyükşehir ilçeleri veya belediye meclisleri olarak adlandırılabilirler.

İngiltere’de bulunan yerel yönetimlerin özellikleri nelerdir?

 • Yerel yönetimlerde karar verme yetkisi seçilmiş üyelerden oluşan yerel meclislerde bulunmaktadır. Meclis üyeleri tek dereceli seçimle dört yıllığına seçilmektedirler.
 • Yerel yönetimlere belli alanlarda vergi toplama ve harcama yetkisi tanınmıştır. Bunun yanında, merkezi yönetimden de genel amaçlı yardım almaktadırlar.
 • Yerel yönetimler üzerinde merkezi yönetimin yönetsel ve mahkemelerin adli, denetimleri bulunmaktadır. Bu açıdan yerel yönetimlerin özerkliği sadece kendilerine ayrılan alanda kural koyma ve iş yapabilme ile sınırlı ölçüde bir özerklik olmaktadır.
 • Yerel yönetimler arasında hiyerarşik bir ilişki bulunmamaktadır. Ancak, kanunların belirlediği iş bölümüne göre işbirliği içinde görev yapmaktadırlar.
 • İngiltere yönetim yazımıza bakabilirsiniz.

Birleşik Krallık’da Hukuk Sistemi Nasıldır?

Diğer hukuk sistemlerinin aksine, İngiliz Hukuku’nun kodlanmış stabil bir kaynağı yoktur, Parlamento kararlarından ve bazı geleneksel kanunlarda yararlanılır. İngiliz Mahkemeleri mevzuatı yorumlarken ve karara varırken kendisine eşdeğer veya yüksek statüdeki mahkemelerin kararlarına uygun hareket ederler.

İngiliz mahkeme sistemi nasıldır?

İngiliz Mahkeme Sistemi ikiye ayrılmaktadır. Bunlar :

 • Yüksek Mahkeme (High Court)
 • Bölge Mahkemeleri ( Country Court) olarak görev yaparlar.

Ada Ülkesinde Yüksek Mahkeme Kaça Ayrılır?

Yüksek Mahkeme; Chancery, Queen’s Bench ve Aile (Family) olarak 3’e ayrılır.

 • Chancery bölümü genel olarak şirket, vasiyetname, ortaklıklar, iflas ve vergi gibi uzmanlık alanlarına ayrılırlar.
 • Queen’s Bench Division, anlaşmazlıklar, kişisel yaralanma davaları, endüstriyel kazalar ve hakaret davaları gibi medeni hukuk konularıyla ilgilenmektedir.
 • Temyiz Mahkemesi (The Court of Appeal) Yüksek Mahkeme hakiminin verdiği herhangi bir kararın incelenerek yeniden düşünüldüğü yerdir.

Birleşik Krallık’da  bulunan siyasi partiler nelerdir?

Şu anda iktidarda olan parti tek başına Muhafazakâr Parti (Conservative Party)’dir. Ana muhalefeti İşçi Partisi (Labour Party)yürütmektedir. Partiler şu şekilde sıralanabilir :

 • Muhafazakâr Parti
 • Demokratik Birlik Partisi(yalnız Kuzey İrlanda’da)
 • Yeşiller Partisi
 • İşçi Partisi
 • Liberal Demokratlar
 • Plaid Cymru(yalnızca Galler’de)
 • İskoç Ulusal Partisi(Scottish National Party) (yalnızca İskoçya’da)
 • Sinn Fein(yalnızca Kuzey İrlanda’da)
 • Sosyal Demokrat İşçi Partisi(yalnızca Kuzey İrlanda’da)
 • Kuzey İrlanda İttifak Partisi(yalnızca Kuzey İrlanda’da)

Birleşik Krallık’da kimler oy kullanabilir?

En az 18 yaşında olan tüm vatandaşlar seçimlerde oy kullanma hakkına sahiptir ve İngiltere’deki seçimlere üç düzeyde yapılmaktadır:

 • Yerel seçim
 • Ulusal seçim
 • Uluslarüstü seçimdir.

İngiltere Sağlık Sistemi

Birleşik Krallık’da sağlık hizmeti nasıldır?

Birleşik Krallık’da sağlık hizmeti, gelire bakılmaksızın ihtiyacı olan herkese verilir. Sosyal güvenlik sistemi, muhtaç durumda olan kimselere ve ailelere yardım sağlar. Hükumet, sağlık hizmetinin herkese eşit dağıtılmasından doğrudan doğruya sorumludur. Sağlık hizmetleri ve sosyal güvenlik faaliyetleri bölgedeki sağlık kurulları ve sağlık yetkilileri tarafından yürütülür.

Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Sistemi (United Kingdom National Health Service) nedir?

  Merkezi hükûmetin bir organı olan Ulusal Sağlık Hizmeti, İngiltere’nin her vatandaşı için kapsamlı sağlık hizmetleri sunmaktadır. Doktorlar, diş hekimleri, optisyenler ve eczacılar bu sistem bağlamında hizmetlerini sunmaktadırlar.

  Sosyal hizmetler yerel yönetime bağlı olarak hizmet vermektedir. Bu sağlık sistemi :

 • Çocuklara
 • Gençlere
 • Yaşlılara
 • Düşük gelirli ailelere
 • İşsizlere
 • Engellilere
 • Akıl hastalarına yöneliktir.

Birleşik Krallık’da ortalama ölüm yaşı kaçtır?

  Sağlık bakımındaki gelişmeler, burada insanlar için uzun ömürlülüğün artmasıyla da kendini kanıtlayabilir. Yaşam beklentisi 1960’dan bu yana erkekler için 68 yıldan yaklaşık 75’e, 21.yüzyılın başlarında kadınlar için 74 yıldan yaklaşık 80’e yükseldi.

Birleşik Krallık’da çoğunlukta olan ölüm sebepleri nelerdir?

  Koroner kalp hastalığı ve kanser, 50 yaş ve üstü erkeklerde ve 40 yaş ve üstü kadınlarda başlıca ölüm nedenleridir. Poliomyelit ve Tüberküloz gibi bazı bulaşıcı hastalıklar neredeyse ortadan kalkmış olsa da, İngiltere’deki çocuklar arasında boğmaca ve akut meningokokal menenjit insidansı artmıştır.

Birleşik Krallık’ta Konut

Ada Ülkesinde Sosyal Konutlar ne zaman ve neden inşa edildi?

I.Dünya Savaşı’ndan sonra evlerine geri dönen askerleri ödüllendirmek amacıyla onlara konut takdim ediliyordu.II.Dünya Savaşı’na kadar olan dönemde bu durum, çalışan sınıfın ihtiyaçlarına evrildi. II.Dünya Savaşı sonrası ise öncelikli olarak savaşta zarar gören 450.000 konutun yeniden inşası eylemine girişildi. Bu durum da Sosyal Konut Uygulamalarını beraberinde getirdi.

Housing Act nedir? Sonuçlarında neler olmuştur?

The National Housing Act, 1934’de düşük gelirli ailelerin ev satın almalarına yardımcı olan bir kuruluş olan Federal Housing Authority (FHA) ‘nın kurulmasına sebebiyet oldu. Housing Act anlaşmasının amacı :

 • Konut koşullarını en iyi hale getirmek
 • Konutları daha erişilebilir kılmak
 • Konutların uygun fiyatlı olmasını sağlamak
 • Haciz oranlarını azaltmaktı.

İngiltere’de Eğitim

Birleşik Krallık’da eğitim hangi devlet organına bağlıdır?

Birleşik Krallık’da Eğitim Bakanlığı tüm eğitim seviyelerinden sorumlu organdır. Bununla birlikte, üniversiteler kendi kendilerini yönetirler ancak yalnızca finansal durumlar için merkezi hükûmete bağlıdırlar. Eğitim 5 ile 16 yaş arası zorunludur.

Hükûmetin okul sistemi içindeki  11 ile 18 yaş arası öğrencilerin %75’i kabulün tek başına yeteneklere dayanmadığı devlet tarafından finanse edilen kapsamlı okullara katılmaktadır. Geri kalanlar ise :

 • Gramer okullarına
 • Orta modern okullara
 • Şehir Teknoloji Kolejlerine
 • Üçüncül Kolejlere giderek eğitim hayatlarını devam ettirebilirler.
 • İngiltere Dil Okulları

Birleşik Krallık müfredatı neyi hedefler?

Birleşik Krallık’da okullar, öğrencilere “nasıl öğreneceklerini öğrenmeleri” için düşünme becerilerini kazandırmayı hedeflerler.Müfredatın bütünü öğrencilere, hayatları boyunca kullanabilecekleri değerler ve becerileri vermeyi hedeflemiştir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

 • İletişim
 • Sayısal düşünme becerisi
 • Bilgi teknolojileri
 • Başkalarıyla çalışabilme becerisi
 • Kendi performansını ve öğrenimini geliştirmek
 • Problem çözme

Erken Dönem Eğitim (Early Years Education) hangi yaş grubunu kapsar?

3  ila 4 yaş arasında ki çocukların yılın 38 haftasında haftada 15 saat olmak üzere ücretsiz kreşe gitmeye hakkı vardır. Çocuklar zorunlu eğitimin başladığı 5 yaşına gelene kadarki süreçte gelişimleri ve öğrenme becerileri değerlendirilir.

İlköğretim (Primary) hangi yaş grubunu kapsar?

İlköğretim 4 ila 11 yaş arasını kapsar. Bu aşamadaki eğitimin ana amacı okuIyazarlık eğitiminin yanında temel matematik bilgileri ve temel bilim eğitimi kurmaktır.

Ortaöğretim (Secondary) hangi yaş grubunu kapsar?

11′ ila 16 yaş  aralığını kapsayan eğitim dönemidir. Genel eğitim veren okullar öğrencilerden herhangi bir referans ve yetenek aramadan öğrencileri kabul ederler. Bunun dışında eğitim veren akademiler ise kamu tarafından finanse edilen bağısız okullardır.

Teknik İleri Eğitim (Further Edication) hangi yaş grubunu kapsar?

Teknik ileri eğitim zorunlu eğitimin ardından meslek edinme temelli eğitimdir. Üniversite eğitiminden farklı olarak çeşitli meslek gruplarının eğitimine yönelik 3 ay ile 2 yıl arasında değişen çeşitli sertifika programlarıdır.

Yüksek Öğretim  (Higher Edication) hangi yaş grubunu kapsar?

İlk etapta 2 yıl süren A Level okullarına gidilir ve aldıkları puanlar neticesinde hangi üniversitede eğitim alacakları belirlenir. A Level eğitiminin ardından 6 yıl süren üniversite eğitimi gelir. Üniversite eğitiminden sonra bir yıllık master programları başlamaktadır.

İngiltere’de sporun eğitim içerisindeki yeri nedir?

Hükûmet bütün çocukların temel spor yetenekleri geliştirecek fırsatlar sunulması gerektiğine inanmaktadır.  5-16 yaşındaki bütün çocuklar, yani zorunlu eğitim süresince beden eğitimi zorunlu ders olarak müfredatta yer almaktadır. Müfredat içerisinde 11 yaşına kadar bütün öğrencilerin 25 metre yüzebilmesi zorunlu tutulmuştur.

Milli Müfredat’da bulunan zorunlu dersler nelerdir?

 • Sanat ve tasarım
 • Vatandaşlık
 • Teknoloji ve tasarım
 • İngilizce
 • Coğrafya
 • Tarih
 • Bilgisayar becerisi
 • Matematik
 • Modern yabancı diller
 • Müzik
 • Beden eğitimi
 • Fen bilimleri Milli Müfredat’da bulunan zorunlu derslerdir.

İngiltere’de Milli Müfredat’a göre ölçme ve değerlendirme nasıl yapılmaktadır?

  İngiltere’de öğrenciler 7, 11 ve 14 yaşlarında yapılan, Standart Değerlendirme Ödevleri (SATS) denilen ulusal bazda yapılan ve merkezi olarak değerlendirilen sınavlara girmektedirler.

  Bu sınavlar birtakım öğretmen değerlendirmelerini ile öğrencilerin belirli tarihlerde doldurmaları gereken sınav kâğıtlarını içermektedir. Bu sınavlar öğrencilerin milli müfredatta açıklanmış olan beceri ve yetenek düzeylerine ne derecede ulaştığını ölçmektedirler.

Birleşik Krallık’da öğrenciler Ortaöğretimi tamamladıklarında hangi belgeyi alırlar?

Ortaöğretimin tamamlanmasında, öğrenciler sınavlarda ve ders çalışma değerlendirmelerinde gerekli notları alırlarsa ‘’Genel Ortaöğretim Sertifikası’’ alırlar.

Birleşik Krallık’da bulunan Oxford ve Cambridge’nin eğitimi nasıldır?

 Oxford ve Cambridge Üniversiteleri 12. ve 13. yüzyıllardan kalma eğitim kurumlarıdır ve her ikisi de dünyanın en eski baskı ve yayınevleri arasında yer alan üniversite prensiplerine sahiptirler.

Kırmızı Tuğlalı Üniversiteler (red brick university) ismini nereden alır?

İngiltere’de, bazı üniversiteler “kırmızı tuğla” üniversiteleri olarak adlandırılır. Bunun sebebi ise bu üniversiteler 19. yüzyılın sonlarında veya 20. yüzyılın başlarında :

 • Manchester
 • Liverpool
 • Leeds
 • Birmingham
 • Sheffield
 • Bristol şehirlerinde kuruldu ve kırmızı tuğladan inşa edildiler.

Kırmızı Tuğlalı Üniversiteler hangileridir?

 • University of Birmingham
 • University of Bristol
 • University of Leeds
 • University of Liverpool
 • University of Manchester
 • University of Sheffield

İngiltere’de Sanat

Anglo Saksonlar’ın döneminde İngiliz Edebiyatı nasıldı?

Anglo-Saksonların gelişinden önce İngiliz Edebiyatı hakkında çok az şey biliniyor, ancak İngiltere’nin Kelt geçmişinin yankıları Arthur efsanesi ile gözler önüne seriliyor.

 Eski İngiliz dilinde yazılmış Anglo-Sakson Edebiyatı oldukça çeşitlidir :

 • İlahiler
 • Lirik Şiirler
 • Bilmeceler ve Büyüler
 • Şarkılar
 • Bir epik şiir olan Beowulf’u içerir.

İngiliz Edebiyatı’nda rol oynayan yazarlar kimlerdir?

 • Hiciv yeteneği ile William Blake
 • Romantik ifadeleri ile Alexander Pope
 • Günlük yaşam dili ile Jane Austen
 • Ütopik ifadeleri ile William Morris
 • Psikanaliz yazıları ile George Eliot, İngiliz Edebiyatı’nın ünlü edebiyat sanatçılarıdır.

İngiliz Edebiyatı dönemleri nelerdir?

 • Eski İngilizce Dönemi
 • Orta Çağ İngiliz Edebiyatı
 • Rönesans Dönemi
 • Erken Modern Dönem
 • Elizabeth Dönemi
 • James Dönemi
 • Charles ve Cromwell Dönemi
 • Viktorya Çağı Edebiyatı
 • Modernizm

İngiliz mimarisinde hangi tip yapılar yapılıyordu?

İngiliz mimarisi, hazır yapı malzemelerine göre yere göre önemli ölçüde değişmiştir. Stil bazında bakıldığında, İngiliz mimarisi çevre ülkelerden etkilenerek yabancı stillere İngiliz tavrı entegre ederek kullanmışlardır. 18.yüzyıldan önce ağırlıklı olarak dini yapılar inşa edilirken Endüstri Devrimi sonrası orta sınıfın refah düzeyinin artmasıyla konut inşası burjuva kitlesinin elinden çıkarak halka mal olmaya bağladı.

18.yüzyılda İngiliz mimarisi nasıldı?

İngiltere’nin Avrupa ülkeleri arasında egemen bir konuma sahip olduğu 18.yüzyıllarda geleneksel İngiliz mimarisi kendi dilini var etmeye başladı.  O dönem yapılan konut yapılarının neredeyse hepsinin ortak özellikleri :

 • Doğal taş gibi malzemelerin kullanılması
 • Pencerelerin duvara çok yakın inşa edilmesi
 • Panoramik pencereler
 • Yüksek, eğimli ve kırma çatılar
 • Sade ve net çizgiler ile oluşan formlar olarak sıralanabilir.

İngiliz mimarisi örnekleri nelerdir?

 • Basil Spence Katedrali
 • Roma Katolik Katedrali
 • Tate Modern
 • Royal Pavilion
 • Norwich Katedrali
 • Exeter Katedrali
 • Westminster Abbey
 • Wightwick Manor and Gardens
 • Gloucester Cathedral
 • Salisbury Katedreli and Magna Carta bölgede hem turistik hem de mimari olarak dikkat çeken dini ve sivil koruma yapılarıdır. Her biri kendi dönemine ait mimari dili yansıtarak, tarihe katkıda bulunur.

İngiltere ‘de heykel sanatı yaygın mıdır?

  Gelişmiş sanat kültür ülkesinde, ince işçilikli heykel kullanımını yapıların cephelerinde görebiliyoruz. Bu yapılar genellikle Rönesans ve Barok Dönemi’ni yaşatan veya koruma altında olup rekonstrüksiyon işleminden geçen yapılardır.

  Heykel sanatının yoğun olarak görüldüğü bir diğer yer ise meydanların odak noktalarıdır. Anglo-Sakson geleneğini temsil eden heykeller, Kelt haçlarına benzer oyulmuş heykeller, Hristiyan Kilisesi’ne dayanan heykeller olabildiği gibi bazı yerlerde toplumsal olayı anlayan heykelleri de görebiliriz.

20.yüzyıldan sonra heykel sanatı nasıl etkilenmiştir?

Sanatta sınırların kalkmasıyla ve potansiyellerin zorlanmasıyla beraber farklı eserler çıkarak farklı malzemeler denenmiştir. Özellikle Henry Moore ve Barbara Hepworth’un ‘’moorland’’ taşı kullanarak yaptıkları modern dilde olan heykeller fazlasıyla ses getirmiştir. Bunun haricinde de inşa edilen bazı modern tarzda heykeller şu şekilde sıralanabilir :

 • Henry Moore, Reclining Figure

·        Henry Moore , Three Standing Figures

 • Henry Moore , Family Group
 • Barbara Hepworth, Single Form
 • Barbara Hepworth, Mother and Child
 • Barbara Hepworth, Winged Figure
 • Barbara Hepworth, Spring

Londra’da bulunan anıt ve heykeller hangileridir?

 • The Monument to the Great Fire of London
 • Bomber Command Memorial
 • Nelson’s Column
 • Queen Victoria Memorial
 • Cenotaph
 • Wellington Arch
 • The Meeting Place Statue
 • Albert Memorial olarak sıralanabilir.

Kraliyet Sanat Akademisi (Royal Academy Of Arts) ne zaman ve ne için kuruldu?

1768’de III. George tarafından Londra’da kurulan bu özel sanat enstitüsü önemli sanatçılar tarafından yönetilen bir akademi görevindedir. Bu akademinin amacı :

 • Görsel sanatlardan haz almayı,
 • Takdir etmeyi ve yaratıcılığı; sergi, eğitim ve tartışma yoluyla desteklemektir.

Kraliyet Sanat Akademisi’nin kurulmasıyla beraber İngiliz mimarisi, heykeli ve el yazmaları Neoklasizm akımına bir çıkış noktası oldu. Akademinin himayesinde ressamlar tarihi ve mitolojik konuları cesur bir aks üzerine işleyebildiler. Barok ve Rokoko’nun aşırılıklarına meydan okuyarak var oldular.

İngiliz Tiyatro anlayışı nasıl doğmuş ve nasıl devam etmiştir?

  Tiyatro sanatı da başka sanatlar gibi dinsel törenlerden doğmuş, sonra dinden bağımsızlaşarak sanatlaşmıştır. İngilterede 10.yüzyılda kilise ve manastırlarda başlayan tiyatro, 16.yüzyılın ikinci yarısında Rönesans akımının gelmesiyle değişerek dinsel temelli olmaktan çıkar.

  Rönesans akımı ile beraber geleneksel İngiliz tiyatrosu filizlenmeye başlar. Kraliçe Elizabeth‟in sanata verdiği destekle beraber, toplumun her kesimine seslenebilen bir tiyatro meydana gelir. Bu dönem, Shakespeare gibi çok yönlü, dünyaya damgasını vuracak olan bir tiyatro adamının yetişmesine vesile olur. Bundan sonra 20.yüzyıla kadar özellikle Elizabeth dönemi yazarlarının oyunları sergilenir.

İngiltere’de Orta Çağ’da sahne sanatları nasıl icra ediliyordu?

  Tiyatro sanatı muhtemelen İngiltere’nin en iyi bilinen sahne sanatıdır. Orta Çağd’da tiyatro performansları gezgin sanatçılardan, geleneksel eski halk ritüellerine, çeşitli yerel danslardan dini olgulara kadar uzanabiliyordu.

  Orta Çağ’dan bu yana var olan Cambridge’de bulunan King’s College’in 1482 yılındaki hesap defterleri sahne sanatlarına masraf yapılmış olduğunu ve Elizabeth’in de oynanan bu oyunları izlemek için zaman zaman bu okullara geldiği söyleniyor.

Roma Kilisesi’nin reddedilmesiyle tiyatro nasıl etkilendi?

16.yüzyılda, İngiltere Kralı Henry Roma Kilisesi’ni reddetti ve ulusal bir kilise kurdular. Bu reddedişten dolayı Latin tiyatro gelenekleri de reddedildi. Kendilerine ait bir üslup bulma arayışları başladı.

Sinemanın icadı ne zaman ve nerede gerçekleşti?

Sinemanın varoluşunun ilk adımı hareketli ve ‘’kinetik’’ kelimesi ile özdeşleşen fotoğraflar ile  1889’da İngiliz mucit William Friese Greene tarafından Londra’da atılmıştır. Teknolojinin gelişimi ile birlikte kamera ile çekilen filmler ortaya çıkmaya başlamıştır ancak Amerika baskılarından dolayı İngiliz sinema endüstrisi yavaş bir gelişim yaşıyordu.

İlk İngiliz kısa filmi ne zaman çekilmiştir?

1895’de Robert W. Paul ve Birt Acres 35mm kamera ile ‘’Rough Sea at Dover’’ isimli kısa filmi çekmişlerdir.

İlk İngiliz yönetmen kimdir?

Daha sonrasında Alfred Hitchcock, ‘’ 39 Steps’’ isimli filmini 1935’de, ‘’Sabotage’’ isimli filmini 1936’da çekerek erken klasiklere adını yazdıran filmlerin yönetmeni olarak ortaya çıktı.

1940 ve 50lerde film sektörü nasıl ilerledi?

1940’larda ve 50’lerin başında, Kind Hearts ,Coronets ve Passport to Pimlico gibi filmler de dahil olmak üzere bir dizi sosyal komedi uluslararası beğeni toplayarak izleyici kazandı.

Pinewood ve Elstree Film Stüdyoları ayrıca düşük bütçeli korku filmleri üreterek toplumun alışık olmadığı bir değerde çalışmalar üretti.

David Lean ve Michael Powell’ın bu dönemdeki lüks anlayışlı filmlerinin aksine, 1960’larda özgür sinema belgesel hareketine dayanan bir sosyal-realist film hareketini ortaya çıkarttı ve İngiliz sinemasına finansman sağlayarak film endüstrisinin sağlıklı ilerlemesini sağladı.

İngiliz müziği nasıl oluştu?

  Avrupa’da seyahat eden gezginlerin büyük yardımlarıyla birçok bölgenin müzikal formları birbirleri içerisinde harmanlanarak hızla yayılmaya başladı.

İngiliz müziği nasıl gelişti?

İngiliz Müziğinin gelişmesini 1529’daki Anglikan ve Katolik kiliselerinin birbirinden ayrılmasıyla ve İngiliz İç Savaşı dönemlerinde halkın bulunduğu ekonomik zorluk ve psikolojik çalkantılarla beraber durağan dönem başladı.

Daha sonrasında 16 ve 17. Yüzyıllarda İngiltere, John Dowland, Thomas Morley, Thomas Tallis ve William Byrd gibi birçok önemli besteciye ev sahipliği yaparak müzik kariyerini geliştirmiş oldu.

İngiltere’de müzik 19. yüzyılın sonlarında zirveye ulaşarak, William Gilbert ve Arthur Sullivan’ın çalışmaları ile farklı bir tarza bürünerek ilerlerdi..

Ünlü İngiliz bestecileri kimlerdir?

 • Edward Elgar
 • Gustav Holst
 • William Walton
 • Benjamin Britten
 • Carl Rosa
 • Eric Clapton
 • Louis Clark gibi isimler İngiliz müzik tarihine adını yazdıran bestecilerdir.

20.yüzyılda İngiliz müziği nasıl etkilendi?

20.yüzyılda özellikle rock müzik olacak şekilde dünyada daha da belirginleşti. 1950’lerde ‘’Skiffle’’ isimli Britanyalı grup diğer ülkeler ile tarzlarını harmanlayarak kendi tarzlarını yaratmaya çalıştırlar. Amerikan Blues ve Rock and Roll en önemli referans noktalarıydı.

1960’ların ortalarına gelindiğinde :

 • The Beatles
 • The Rolling Stones
 • The Kinks
 • The Who gibi İngiliz grupları dünya sahnesine çıkarak müzik popüler kültürünü etki altına aldılar.

İngiltere’de bale sanatı ne zaman ortaya çıktı?

1898’de dünyaya gelen Ninette de Valois İngiltere’de bale sanatının yaygınlaşmasını, balerin ve balet sanatçıların oluşmasını sağlamıştır. 20.yüzyılda başlayan bu bale yaygınlaşması, kurulan bazı akademilerle de desteklenerek sağlam temeller ile ilerletilmiştir.

Koreografik Sanatlar Akademisi

Ninette de Valois 1926’da kendi okulunu kurmak üzere Londra dönerek Kareografik Sanatlar Akademisi’ni kurdu. Bu akademinin amacı :

 • Dans alanında yetenekli kişileri bulup onları yetiştirmek
 • Bale dansını tanınır hale getirmek
 • Ulusal bir tarz benimsemekdi.

Öğrencilere profesyonel deneyim kazandırmak için opera ve Sheakespeare oyunlarını referans alan bale oyunlarının koreografilerini yazıp öğrencilerine benimsetti.

İngiliz balerin ve baletler kimlerdir?

 • Ninette de Valois
 • Eve Branson
 • Anton Dolin
 • Margot Fonteyn
 • Gailene Stock
 • Gillian Lynne
 • Will Kemp İngiliz dans tarihine isimlerini yazdırmış olan balerin ve baletlerdir.

Kültür kurumları

Royal Society niçin kurulmuştur?

  The Royal Society bilime yönelik olarak alanında uzmanlaşmış ve kendi kendini yöneten bir topluluk olup, İngiltere tarihinin en eski topluluklarından biridir. 1660’da oluşturulmuş olan bu bilim topluluğunun İngiliz Kral II.Charles tarafından açılışı yapılmıştır. Royal Society’e başkanlık yapan bazı bilim insanları :

 • Isaac Newton
 • Michael Faraday
 • Robert Hooke ‘dur.

National Gallery niçin kurulmuştur?

  Londra’da bulunan ve 1824 yılından beri ayakta olan bu müze 2300’den fazla parçanın olduğu koleksiyona sahiptir. 13 ile 20.yüzyıl arasındaki süreçte pek çok tablo bulunur. Koleksiyon sahibi Birleşik Krallık’dır ve girişi ziyaretçilere ücretsizdir.

National Gallery’de bulunan eserler nelerdir?

 • “Lady Standing at a Virginal”, Johannes Vermeer
 • “The Nativity with God the Father and the Holy Ghost”, Giambattista Pittoni
 • ‘’Elçiler”, Hans Holbein
 • “Venus and Mars”, Sandro Botticelli
 • ‘’Arnolfini’nin Evlenmesi”, Jan van Eyck

Victoria ve Albert Müzesi niçin kurulmuştur?

Victoria ve Albert Müzesi, Londra’da bulunan ve geniş süsleme sanatlarına ev sahipliği yapan bir müzedir. 4.5 milyon nesneye sahip bir koleksiyonu bünyesinde barındırır, ismi Prens Albert ve Kraliçe Victoria’dan gelmektedir. Müze 1852 senesinden beri ayaktadır ve kurulduğunda beri 51.000m²’lik genişleme yaşamıştır.

Victoria ve Albert Müzesi’nde bulunan eserler nelerdir?

 • “St Paul Preaching in Athens”, Raffaello Sanzio
 • “The Miraculous Draught of Fishes”, Raffaello Sanzio
 • “Self-Portrait as a Young Man”, Tintoretto
 • “The Departure of the Shunammite Woman”, Rembrandt
 • “Portrait of a Lady Known as Smeralda Brandini”, Sandro Botticelli

Londra Zooloji Topluluğu niçin kurulmuştur?

1826’da Londra Birleşik Krallık merkezinde kurulan, hayvanların ve habitatların korunması amacıyla faaliyet gösteren hayır kurumudur. 2018’de çıkardıkları ‘’Yaşayan Gezegen Raporu’’ ile doğanın biyolojik çeşitlilik açısından tüm dünyada sinyalleri verdiğini bildirdiler.

İngiltere’de Medya ve Yayıncılık

Londra’da bulunan İngiltere’deki yayın ve basılı medya çok geniştir ve sadece İngiltere ve Birleşik Krallık’ta değil, tüm dünyada da etkili olmaktadır. Bu yayınlardan en ünlüleri :

 • The Times
 • The Sun
 • The Daily Telegraph
 • Gurdian
 • Manchester Evening News
 • Wolverhampton Express
 • Nottingham Evening Post
 • Yorkshire Post
 • The Economist yayınlarıdır.

[/bt_bb_text][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section]

https://lemonacademy.co.uk/wp-content/uploads/2019/03/home_inner_03.png
Geleceğinizi Birlikte Şekillendirelim.

Londra Ofis Adresi

Hales Prior, Kings Cross, Londra, Birleşik Krallık

Ankara Ofis Adresi

Remzi Oğuz Arık Mah. Tunus Cad 49/6 Çankaya, Ankara

İstanbul Ofis Adresi

Büyükdere Caddesi No:199, Levent 199, C2 Ofis, İstanbul, 34330 İstanbul
Caferağa, Moda Cd. No:5, 34710 Kadıköy/İstanbul

Bursa Ofis Adresi

Cumhuriyet, Fatih Sultan Mehmet Blv., 16140 Nilüfer/Bursa

İzmir Ofis Adresi

Çok Yakında!
0312 963 30 08
Pazartesi – Cuma 09:30-18:30
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
bt_bb_section_top_section_coverage_image