Yurtdışında Yüksek Lisans Bölümleriİngilizce Öğretmenliği Yüksek Lisansı

bt_bb_section_top_section_coverage_image
0123456789001234567890.012345678900123456789001234567890+Mezun Öğrenci
01234567890.0123456789001234567890 GanoKimler Başvurabilir ?
0123456789001234567890 YılProgram Süresi
Eylül 01234567890012345678900123456789001234567890Bir Sonraki Başlangıç
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Yurtdışında Yüksek Lisans Bölümleriİngilizce Öğretmenliği Yüksek Lisansı

https://lemonacademy.co.uk/wp-content/uploads/2019/03/home_inner_02.png

Genel Bilgiler

İngilizce Öğretmenliği Yüksek Lisansı derecenizle İngiliz Dili Öğretimi (ELT) teorisi ve pratiği hakkında derin bir anlayış geliştirin. Teachers of English to Speakers of Other Languages (TESOL)  deneyiminiz varsa ve ELT’de liderlik rolleri için beceriler kazanmak istiyorsanız bu kursa başvurabilirsiniz. TESOL, dünyanın her yerindeki insanlara akıcı bir şekilde İngilizce iletişim kurma yeteneği verir. Bu yüksek lisans derecesi size İngilizceyi etkili bir şekilde öğretmek için ihtiyacınız olan araçları verecektir. Program boyunca aşağıdakiler gibi konuları inceleyeceksiniz:

 • ELT için dil nasıl analiz edilir
 • Dil öğretim metodolojisindeki güncel konular
 • Dil öğretiminin eleştirel değerlendirmesi
 • Programa katkıda bulunan personel şunları içerir:
 • EFL ve diğer dillerin doğrudan öğretimi
 • Uygulamalı dilbilim ve dil öğreniminde araştırma ve geliştirme çalışmaları
 • Toplumdilbilim ve kültürel çalışmalar

Teorik uzmanlık ve devam eden pratik deneyimin karışımı, programımızın ayırt edici özelliklerinden bir tanesidir. Programı tamamladıktan sonra, dil öğretmeni, dil öğretimi eğitimcisi veya uygulamalı dilbilim araştırmacısı olarak mükemmel bir kariyere hazır olacaksınız!

bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Yurtdışında İngilizce Öğretmenliği Yüksek LisansıGiriş Koşulları

https://lemonacademy.co.uk/wp-content/uploads/2019/04/french_course_2.png

Giriş Koşulları

Aşağıdaki derslerde 2:1’lik bir puanınız olmalıdır(100 üzerinden 60-69 arası puan):

 • İngilizce
 • Dilbilim
 • Modern Diller

Ayrıca İngilizce öğretimi ile ilgili en az iki yıllık mesleki deneyime ihtiyacınız olacak.

Ielts Speaking

Ielts Speaking bölümünden en az 5.5 puan almanız gerekiyor.

Ielts Writing

Ielts Writing bölümünden en az 5.5. almanız gerekiyor.

Ielts Listening

Ielts Listening bölümünden en az 5.5 almanız gerekiyor.

Ielts Reading

Ielts Reading bölümünden en az 5.5 almanız gerekiyor.

bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Yurtdışında İngilizce Öğretmenliği Yüksek LisansıProgram Süreci

Program Süreci

Bu program tam zamanlı bir yüksek lisans programıdır. İngiltere ve İrlanda’da 12 ay, yüksek lisansınızı başka ülkelerde yapıyorsanız 2 yıl eğitim alacaksınız. İlk 9 ay, 2 döneme bölünmüş eğitimli çalışmayı içerir. Bu, kurstaki herkesin aldığı derslerden ve bir seçenekler listesinden seçmenizi isteyeceğimiz modüllerden oluşur.

Ayrıca sizi bağımsız projeniz ve teziniz için hazırlayacağız. Son 3 ay; yaz boyunca, tezinizi araştırmak ve yazmak için bağımsız olarak çalışacaksınız. Bu süre zarfında ilerlemenizi tartışmak için danışmanınızla bire bir görüşmeler yapacaksınız.

İngiltere

İngilizce Öğretmenliği Yüksek Lisansı İngiltere’de 1 yıl sürüyor.

Amerika

İngilizce Öğretmenliği Yüksek Lisansı Amerika’da 2 yıl sürüyor.

Kanada

İngilizce Öğretmenliği Yüksek Lisansı Kanada’da 2 yıl sürüyor.

İrlanda

İngilizce Öğretmenliği Yüksek Lisansı İrlanda’da 1 yıl sürüyor.

Avustralya

İngilizce Öğretmenliği Yüksek Lisansı Avustralya’da 2 yıl sürüyor.

bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Yurtdışında İngilizce Öğretmenliği Yüksek LisansıÖğreneceğiniz Dersler

https://lemonacademy.co.uk/wp-content/uploads/2019/04/french_course-1.png

Öğreneceğiniz Dersler

Yurtıdşında Ekonomi Yüksek Lisansı programı boyunca öğreneceğiniz dersleri tablo yardımıyla inceleyebilirsiniz.

ELT/TESOL için Analiz Dili

Bu ders, sizi dilin yapısının analizi ve dil öğretimi ile ilişkileri üzerinde düşünmeye teşvik eder.

Dil Öğretim Metodolojisinde Güncel Konular

Bu ders, İngilizce öğretiminin kökenlerine ve gelişimine kısa bir tarihsel bakışın ardından İngilizce dilinin öğretim metolojisindeki güncel konuları tartışmaya ve anlamlandırmaya çalışır.

Tez (ALLT/ELT)

Yüksek Lisans tezi size Uygulamalı Dilbilim veya İngiliz Dili Eğitimi alanında bir danışmanın rehberliğinde geniş bir bağımsız araştırma metni yazma fırsatı verir.

Araştırma Becerileri

Bu dersin amacı, önemli bir bağımsız araştırma araştırması için ihtiyaç duyacağınız araştırma, çalışma ve zaman yönetimi becerilerini daha da geliştirmektir.

Dil Yeterliliğinin Değerlendirilmesi

Bu dersimizde değerlendirme teorisindeki bir dizi anahtar yapı ve dil yeterliliğini değerlendirmede şu anda popüler olan teknikler gözden geçirilmekte ve eleştirel olarak tartışılmaktadır.

Dil Öğreniminde Özerklik ve Bireyselleştirme

Bu ders, öğrenen kişinin otonomisi, kaynağa dayalı ve açık ve uzaktan öğrenme temalarını ve bunların kurumsal bir bağlamda pratik çalışmalarını araştırır.

Söylem analizi

Bu ders, söylem analizinin çeşitli alanındaki başlıca çağdaş akımlarına genel bir bakış sağlar.

Bir Dünya Dili Olarak İngilizce

Bu dersin amacı, İngilizcenin mevcut baskın durumuna yükselişini araştırmaktır.

Dil ve Kültürlerarası İletişim

Bu ders, kültürlerarası iletişimin teorik anlayışını, kültürlerarası deneyimlerinizin yansımalarını, değerlendirmelerini ve bunun pedagojik ortamlara ve diğer pratik ortamlara uygulamalarıyla birleştirecektir.

Küreselleşen Dünyada Dil İdeolojileri

Bu ders, küreselleşmenin ve İngilizcenin olağanüstü seviyede yayılmasının önemli faktörler olduğu değişen dünyamızda İngilizce ve diğer dillerin ideolojilerini sunar.

Toplumda Dil

Bu ders, dil ve toplum arasındaki karşılıklı ilişkiyi çağdaş toplumdilbilimsel bakış açılarından keşfetmenin yollarını size tanıtacaktır.

Genç Öğrencilere Yabancı Dil Öğretimi

Bu ders; eğitimli, erken yabancı dil  öğreniminin doğasında bulunan benzersiz zorlukları ele almak için dil öğretim metodolojilerinin uygulanmasını ve uyarlanmasını ele alacaktır.

bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Yurtdışında İngilizce Öğretmenliği Yüksek LisansıÖğrenme ve Değerlendirilme Süreci

Öğrenme ve Değerlendirilme Süreci

Program sürecince Öğrenme ve Değerlendirilme süreçleri şu şekilde olacak;

Öğrenme Süreci

İngilizce Öğretmenliği Yüksek Lisansı için öğrenme yöntemleri aşağıdakileri içerir:

 • Dersler
 • Öğretmen ve öğrenci liderliğindeki seminerler
 • Öğreticiler/tutorial’lar ve atölyeler
 • Bireysel projeler ve grup projeleri
 • Sunumlar
Değerlendirilme Süreci

Aşağıdakilerin bir kombinasyonu ile değerlendirileceksiniz:

 • Denemeler
 • Açıklamalı kaynakça
 • Eleştirel araştırma incelemesi
 • Araştırma araçlarının tasarımı ve denenmesine ilişkin raporlar
 • Atölye görevleri hakkında raporlar
 • Sözlü sunumların kayıtları
 • Veri analizi görevleri
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Yurtdışında İngilizce Öğretmenliği Yüksek LisansıKariyer Fırsatları

Kariyer Fırsatları

Mezunlarımız aşağıdaki alanlarda ileri pozisyonlara ve liderlik pozisyonlarına geçerler:

 • Dil öğretimi
 • Dil öğretmeni eğitimi

Bu roller devlet okullarında, özel okullarda, bölgesel ve eyalet düzeyinde eğitim bakanlıklarında veya eğitim kurumlarında bulunur. Bir yüksek lisans derecesi, işverenlerin aradığı becerileri geliştirmenize yardımcı olacaktır, örneğin:

 • Zaman, son tarih ve proje yönetimi
 • Problem çözme, eleştirel düşünme ve araştırma analizi
 • Bağımsız çalışma
 • Ekip çalışması, ilişki kurma ve kültürel farkındalık
 • İnisiyatifinizi kullanmak

Her şeyden önce, fikirlerinizi ve coşkunuzu çok çeşitli kitlelere iletmeyi öğreneceksiniz!

bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://lemonacademy.co.uk/wp-content/uploads/2019/05/speech_bubble_outline_04.png
mihriban lemon academy londra

” 1-2 ay içerisinde( okul seçiminden vize bekleyişi dahil) tüm hazırlıkları çok hızlı ve sağlam bir şekilde gerçekleştirdikleri için çok teşekkür ediyorum Lemon Academy’ye. Şuan Londra’dan
yazıyorum ve bu son haftam. Küçük bir sıkıntım olduğunda dahi iletişime geçip çözüm üretiyorlar ve bence bu çok profesyonel olduklarını gösteriyor. Londra süreci keşke bitmese diyorum. Umarım
yolumuz bir daha kesişir Lemon Academy.”

Mihriban Akça
Öğrenci
fethi can lemon academy dubai

„: İşlerini çok iyi yapan ve öğrencilerine aile sıcaklığı veren bir kurum. Tüm süreçte
yanlarımızda oldular. Lemon academy’i bu işte tek geçerim. Benim her sürecimde yanımda olan ve
her soruma bıkmadan usanmadan cevap veren lemon academy ailesine çok ama çok teşekkür
ederim. Herkese tavsiye ederim.”

Fethi Can Yazar
Öğrenci
aras lemon academy irlanda

” İrlanda’da Work And Study’le başlayan maceram yüksek lisansla devam etti! Başından sonuna aklıma gelen her türlü soruma içten ve samimi cevaplar verdiler! İyi ki Lemon Academy ailesinin bir parçası olmuşum!”

Aras Aydın
Öğrenci
çağla lemon academy londra

” Lemon Academy sizin yerinize her şeyi düşünen planlayan ve sizin için en uygun
seçenekleri sunan ayrıca yurtdışı eğitiminiz süresince size ellerinden gelen her türlü desteği sağlayan profesyonel insanlar. Amerika’dan selamlar! Her şey için teşekkür ederim!”

Çagla Demir
Öğrenci
umut dağdelen

İşlerinde uzman oldukları çok belli. Danışmanım başvuru ve kayıt sürecinin her aşamasında beni bilgilendirdi. İşlerini çok titiz ve profesyonel yapıyorlar. Sayenizde problem yaşamadan İngiltere’de dil eğitimimi tamamladım, her şey için çok teşekkür ederim.

Umut Dağdelen
Öğrenci

Lemon AcademyAilenizin Eğitim Danışmanı

‘’Londra merkezli bir eğitim danışmanlığı firması olan Lemon Academy, dil eğitimi ve kariyer hedeflerine ulaşmak isteyen bireyleri alanında uzmanlığını kanıtlamış dil okulları ve üniversiteler ile buluşturur. ‘’
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://lemonacademy.co.uk/wp-content/uploads/2019/03/home_inner_03.png

Kariyerinizi Birlikte Şekillendirelim

  bt_bb_section_top_section_coverage_image
  bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
  error: İçerik Koruma Altında.