BlogsGMAT Sınavı

8 Mart 2021

GMAT Sınavı Nedir ve Ne İçindir? GMAT Sınavı, yurt dışında İngilizce eğitim veren üniversitelerde lisansüstü eğitim almak isteyen öğrencilerin girdikleri bir sınavdır. Kaç Soru Vardır ve Kaç Dakika Verilir? GMAT Sınavı’nda sözel bölüm, sayısal bölüm, makale çözümleme bölümü ve akıl yürütme olmak üzere dört ayrı bölüm vardır. GMAT Sınavı’nda sözel ve sayısal bölümler için öğrencilere...

GMAT Sınavı Nedir ve Ne İçindir?

GMAT Sınavı, yurt dışında İngilizce eğitim veren üniversitelerde lisansüstü eğitim almak isteyen öğrencilerin girdikleri bir sınavdır.

Kaç Soru Vardır ve Kaç Dakika Verilir?

GMAT Sınavı’nda sözel bölüm, sayısal bölüm, makale çözümleme bölümü ve akıl yürütme olmak üzere dört ayrı bölüm vardır. GMAT Sınavı’nda sözel ve sayısal bölümler için öğrencilere verilen süre yetmiş beşer dakikadır, makale çözümleme ve akıl yürütme bölümleri için verilen süre ise otuzar dakikadır. Sınav toplamda 3.5 saat sürmektedir.

Sınava Girebilmek İçin Öğrencilerin Seviyesi Hangi Düzeyde olmalıdır?

GMAT Sınavı’na girmek isteyen öğrencilerin seviyesi, minimum ön ileri seviye veya daha ileri bir seviye olmalıdır.

Sınavda Hangi Konular Yer Alır?

GMAT Sınavı’nda dilbilgisi konularına ağırlık verilmektedir. GMAT Sınavı’na hazırlanan öğrencilere bu sebepten dolayı gramer bilgilerini geliştirmeleri tavsiye edilir. Bununla birlikte GMAT Sınav’ında, öğrencilerin okuduklarını ne düzeyde anladıklarını ve öğrencilerin ne düzeyde eleştiri yapabildiğini ölçmeye yönelik hazırlanmış sorular yer alır. Kısacası GMAT Sınavı’nda başarılı olmak isteyen bir öğrenci gramer bilgisini geliştirmeli; okuduğunu anlayabilme ve yorumlama becerisi kazanmalıdır. GMAT Sınavı’nın sayısal bölümündeki soruları çözmek için öğrencilerin hesap makinesi kullanmasına izin verilmez bu yüzden de sınav GRA Sınavı’na göre daha zorlayıcı olarak kabul edilir.

Puanlama Nasıl Yapılır?

GMAT Sınavı’nda onar puanlık artış aralığı dikkate alınır ve sınavdan alınabilecek en yüksek puan 800’dür.

Sınavı Kazanmak İçin Kaç Puan Alınmalıdır?

GMAT Sınavı’nda da GRA Sınavı’nda olduğu gibi belirli bir puanı alarak kazanmak söz konusu değildir. Her üniversitenin kendisi için belirlediği bir sınav skoru vardır. Ancak şu da önemlidir ki birçok üniversite GMAT Sınavı’ndan en az 600 puan alınması gerektiğini belirtmiştir.

Sınava Hangi Alandan Öğrenciler Girmelidir?

GMAT Sınavı’nı GRA Sınavı’ndan ayıran en belirleyici özellik öğrencilerin alanıdır. Çünkü GMAT Sınavı’nı tercih etmesi gereken öğrenciler genellikle işletme programlarından yüksek lisans veya doktora yapmak isteyen öğrencilerdir. 1700’ün üzerindeki üniversite işletme programlarında lisansüstü eğitim vermek için GMAT Sınavı’nı kabul etmektedir. Bu yüzden işletme alanında lisansüstü eğitimi tercih edecek olanların büyük çoğunluğu GMAT Sınavı’na girmektedir.

Sınava Nasıl Giriliyor?

GMAT Sınavı bilgisayar ortamına uyarlanmış bir sınavdır ve sınava giriş bilgisayar üzerinden gerçekleştirilir.

Yılda Kaç Kez Yapılıyor?

Tıpkı GRA Sınavı gibi GMAT Sınavı da yılda beş kez yapılmaktadır.

Sınav Ücreti Nedir?

GMAT Sınavı’nın giriş ücreti 250$’dır.

Sınava Ortalama Kaç Kişi Giriyor?

GMAT Sınavı’na yılda ortalama 250.000 öğrenci girmektedir.

İletişime geç
Hales Prior, Kings Cross, Londra, Birleşik Krallık
+44 7503 549 508
Pazartesi – Cuma 10:00-19:00
Bultene Katıl

    error: İçerik Koruma Altında.