Yurtdışında Yüksek Lisans BölümleriArkeoloji Yüksek Lisansı

bt_bb_section_top_section_coverage_image
0123456789001234567890.012345678900123456789001234567890+Mezun Öğrenci
01234567890.0123456789001234567890 GanoKimler Başvurabilir ?
0123456789001234567890 YılProgram Süresi
Eylül 01234567890012345678900123456789001234567890Bir Sonraki Başlangıç
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Yurtdışında Yüksek Lisans BölümleriArkeoloji Yüksek Lisansı

https://lemonacademy.co.uk/wp-content/uploads/2019/03/home_inner_02.png

Genel Bilgiler

Arkeoloji Yüksek Lisansı yapmak istiyorsunuz ama ne yapacağınızı veya iş olanaklarının ne olduğunu bilmiyor musunuz? Öyleyse doğru yerdesiniz. Hadi gelin başlayalım! Bu programda arkeolojik araştırma veya tarihi miras endüstrisinde bir kariyer için ihtiyacınız olan becerileri geliştirmek ana amacınızdır. Pratik deneyim kazanırken aynı anda ticari arkeoloji, tarihi miras yönetimi ve saha çalışmalarında yer alacak;  müzeler ve kuruluşlarla yakın ilişkiler kuracaksınız!

Bu Arkeoloji Yüksek Lisansı ile, belli bir alanda uzmanlaşmak zorunda kalmadan çalışmalarınızı ilgi alanlarınıza göre kişiselleştirebilirsiniz. Bu program; teorik ve periyotlara dayalı kavramayı öğrenirken, becerilerinizi pratik bir şekilde geliştirmenizi sağlar. Bu programda çok çeşitli özel tesislere ve uzman öğretmenlere istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.Erişebildiğiniz bazı şeyler şunlardır:

 • Özel bir kütüphane
 • Oldukça geniş bir taş alet ve hominin kafatası koleksiyonu
 • Uzman izotop laburatuvarları; ayrıca tarama, görüntüleme ve micro-CT odası
 • Devasa bir insan ve hayvan iskeleti koleksiyonu

Tarihi miras kurumları ve şirketleriyle ilişkileri olan bu arkeoloji yüksek lisansı programı; arkeoloji sektörü ve tarihi miras endüstrisi hakkında değerli deneyimler kazanmanız için bu kurumlardan birinde 4 hafta geçirme şansına sahip olacaksınız! Mesleki eğitime ek olarak ileri seviye araştırma becerilerinizi geliştireceksiniz. Tezinizi yazarken, seçtiğiniz konuda bir özgün araştırma yapmak için araşturma gruplarımızdan birine bile katılabilirsiniz! Yazacağınız eserin yayımlanma ihtimali bile vardır.

bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Yurtdışında Arkeoloji Yüksek LisansıGiriş Koşulları

https://lemonacademy.co.uk/wp-content/uploads/2019/04/french_course_2.png

Giriş Koşulları

Aşağıdaki konularda 2:1 dereceye (100 üzerinden 60-69 arası puan) ihtiyacınız olacak:

 • Arkeoloji
 • Antropoloji
 • Coğrafya
 • Biyoloji
 • Tarih
Ielts Speaking

Ielts Speaking bölümünden en az 5.5 almanız gerekiyor.

Ielts Writing

Ielts Writing bölümünden en az 5.5 almanız gerekiyor.

Ielts Listening

Ielts Listening bölümünden en az 5.5 almanız gerekiyor.

Ielts Reading

Ielts Reading bölümünden en az 5.5 almanız gerekiyor.

bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Yurtdışında Arkeoloji Yüksek LisansıProgram Süreci

Program Süreci

Bu program tam zamanlı bir yüksek lisans programıdır. Ekim’den sonraki Ekim’e kadar İngiltere ve İrlanda’da 12 ay, yüksek lisansınızı başka ülkelerde yapıyorsanız 2 yıl eğitim alacaksınız. İlk 9 ay, 2 döneme bölünmüş eğitimli çalışmayı içerir.

İngiltere

Arkeoloji Yüksek Lisansı İngiltere’de 1 yıl sürüyor.

Amerika

Arkeoloji Yüksek Lisansı Amerika’da 2 yıl sürüyor.

Kanada

Arkeoloji Yüksek Lisansı Kanada’da 2 yıl sürüyor.

İrlanda

Arkeoloji Yüksek Lisansı İrlanda’da 1 yıl sürüyor.

Avustralya

Arkeoloji Yüksek Lisansı Avustralya’da 2 yıl sürüyor.

bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Yurtdışında Arkeoloji Yüksek LisansıÖğreneceğiniz Dersler

https://lemonacademy.co.uk/wp-content/uploads/2019/04/french_course-1.png

Öğreneceğiniz Dersler

Yurtıdşında Arkeoloji Yüksek Lisansı programı boyunca öğreneceğiniz dersleri tablo yardımıyla inceleyebilirsiniz.

Arkeoloji Yüksek Lisansı Tezi

Tez, bir danışmanın rehberliğinde yapılan kişisel bir araştırma projesidir. Öncelikle yaz döneminde gerçekleşir ve orijinal araştırma ve materyalin yüksek kaliteli resmi sunumunu içermelidir.

Arkeolojik Fauna Kalıntılarının Analizi

Bu ders, arkeolojik alanlardaki hayvan kemiklerini tanımlamak, kayıt altında tutmak ve yorumlamak için gerekli pratik becerilerin yanı sıra geçmişteki insanların yaşamındaki hayvanların incelenmesi için kullanılan teknikleri içermektedir.

Antik Akdeniz Denizciliği

Dersin ön koşulu olarak, Prehistorik dönemden Geç Antik Çağ’a kadar Andeniz ve Hint okyanısı bölgesinde meydana gelen kültürel aşamaların ve olayların temel bir kabulü alınacaktır.

Uygulamalı Deniz Arkeolojisi

Bu on beş kredilik ders sizi teorik, etik, lojistik, teknik ve yasal konularla tanıştıracaktır.

Denizcilik Arkeolojisi

Denizcilik, dünya çapında insan faaliyetlerinin merkezinde yer alır ve en eski zamanlardan günümüze kadar yer almıştır. Bu yüzden öğrenilmesi oldukça önemlidir.

İnsan Kalıntıları Biyoarkeolojisi

Dersin ilk bölümü, insan osteolojisinin ve paleopatolojinin temellerinin öğrenilmesini içerir.

İnsan Kökenleri Araştırması Bağlamları

Bu ders, Paleolitik verilerle ilgili sorulan ve sorulmuş başlıca problemlere odaklanacaktır. İnsanlığın kökenlerinin arkeoloji için ne kadar önemli olduğunu bildiğimize göre bu dersin ne kadar önemli olduğunu rahatlıkla anlayabiliriz.

Çevresel Etki Değerlendirmesi Kapsamında Kültürel Miras

Çevresel Etki Değerlendirmesi (EIA), önerilen projelerin (örneğin inşaat) veya politikaların (örneğin yeraltı suyu yönetimi) sonuçlarını tahmin etmek için birçok ülkede gerekli olan bir süreçtir. Bu ders Çevresel Etki Değerlendirmesi’ni öğretir.

İnsan Evriminin Ekolojisi

Hominin adaptasyonlarına biyolojik, kültürel, ve sosyal yaklaşımlarda bulunan bu ders; fizyolojik, sosyal ve kültürel adaptasyonlar açısından insan evrimini araştırma imkanı sunar.

Demir Çağı Toplulukları

Demir Çağı Avrupası; kültürü devletler, kasabalar, madeni paralar ve okuryazarlık gibi özellikleri içeren “klasik” bir Akdeniz dünyasının, bu özelliklerin ancak çok daha sonra geliştiği bir “barbar” dünyadan kuzeye doğru farklılaşmasına tanık oldu. Dersin amacı da bu demir çağını incelemektir.

Romalılarla Yaşamak: Roma İmparatorluğu’nda Şehircilik

Romalıların yaşadığı kasabalar, Roma dünyasının en tanıdık özelliklerinden bazılarıdır. Dersin inceleme alanı da bu kasabalardır.

Kültürün Denizcilik Yönleri

Bu ders, denizcilik arkeolojisinde kullanılan temel teorik ve teknik kavramları kanıt temeli ile birlikte tanıtacaktır.

Deniz Müzeleri ve Miras Yönetimi

Denizcilik arkeolojisi, arkeoloji disiplininin giderek daha yaygın bir parçası haline geldikçe, denizcilik kültürel mirasını korumanın, yönetmenin ve yaymanın önemine dair kamu bilinci, artan bir önem kazanmaktadır. Dersimiz bu bilinci arttırmaya yöneliktir.

Moleküler Arkeoloji

Antik moleküllerin çıkarılması ve karakterizasyonu ile kararlı ve radyoaktif izotopların ölçümü, son yirmi yılda arkeolojide devrim yarattı ve arkeoloji biliminin en ileri noktasında kaldı. Moleküllerin incelenmesini konu alan bu ders sayesinde arkeolojide bir sürü bilgi gün yüzüne çıkıyor.

Deniz Arkeolojisi

Dünyanın suları, toplumları bölmek yerine sık sık birbirine bağlamaya hizmet etti ve su taşımacılığının toplum için hayati bir önem kazanmasına yol açtı. Denizin incelenmesi de arkeolojide oldukça önemli olduğundan bu derse ihtiyaç duyulmuştur.

Geçmişi Sunmak: Müzeler ve Miras

Bu derste müzede sergilemenin nasıl olduğu ve sergilemede geçmişe dair bilginin nasıl sunulduğu gibi önemli konular incelenmektedir.

Arkeolojik ve Kültürel Miras Sektöründe Profesyonel Yerleştirme

Bu ders, yüksek arkeoloji uygulamalarının önemli bir bileşeni olan arkeolojik mesleki becerilerin geliştirilmesi ve üniversitede öğrenilenlerin çalışma ortamında uygulanmasını içermektedir ve öğrencilerin deneyim kazanmasına odaklanır.

bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Yurtdışında Arkeoloji Yüksek LisansıÖğrenme ve Değerlendirilme Süreci

Öğrenme ve Değerlendirilme Süreci

Program sürecince Öğrenme ve Değerlendirilme süreçleri şu şekilde olacak;

Öğrenme Süreci

Öğreniminiz; pratik ve kolay aktiviteler, saha ve tarihi alan gezileri, araştırma soruları ve laboratuvar deneyiminin bir kombinasyonu şeklinde gerçekleşecek. Bu size tüm akademik ve profesyonel ortamalr için ihtiyacınız olan bilgiyi, özgüveni ve yeterliliği sağlayacaktır.

Grup çalışmasına odaklanarak; seminer tartışmalarına nasıl katılacağınızı, başkanlık edeceğinizi, yöneteceğinizi ve araştırmaları/raporları izleyicilere nasıl ileteceğinizi öğreneceksiniz. Aşağidakiler dahil çeşitli yöntemleri öğreneceksiniz:

 • Sergileme önerileri tasarlama
 • Total Station eğitimi
 • Denemeler ve sunumlar
 • Uzun vadeli çevresel değişikliklerin değerlendirilmesi
 • Yayın standardı raporları üretimi
 • Jeofizik, GIS, LiDaR, uzaktan algılama ile saha haritalama ve analizi
Değerlendirilme Süreci

Çalışmanızı değerlendirmek için aşağıdakiler dahil çeşitli yöntemler kullanacaksınız:

 • Bireysel sunumlar ve grup sunumları
 • Yazılı sınavlar ve denemeler
 • Saha çalışması raporları
 • Dijital projeler ve proje tasarımları
 • Haritalama paketleri
 • Saha, laboratuvar ve pratik testler
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Yurtdışında Arkeoloji Yüksek LisansıKariyer Fırsatları

Kariyer Fırsatları

Arkeoloji Yüksek Lisansı mezunlarının %90’ı mezuniyetlerinden sonraki 6 ay içerisinde ya işe alınmış durumdadır ya da ileri eğitim görmektedir. (Destination of Leavers from Higher Education anketi)

Arkeoloji Yüksek Lisansı sırasında araştırma projeniz, sizi akademik veya araştırma kariyerine götürebilir hatta yazılarınız akademik bir dergide yayınlanabilir. Bu sebeple programın mezunlarının çoğu doktora çalışmalarını tamamlamaya devam ediyor. Ayrıca program boyunca birçok pratik ve mesleki deneyim kazanacaksınız! Çoğu öğrenci; arkeoloji, tarihi miras endüstrisi ve bilimde çalışmayı seçiyor. Tercih ettikleri işler şunlardır:

 • Arkeolog
 • Deniz Arkeoloğu
 • Proje Memuru
 • Stajyer Jeofizikçi
 • Sosyal Yardım
 • Kıyı Süreci Bilimcisi
 • Memur
 • Öğretmen
 • Adli Bilim Adamı

İngiltere’deki mezunların çalıştığı işler aşağıdakilerdir:

 • Wessex Arkeolojisi
 • Tarihi İskoçya
 • Heritage Lottery Fund kurumu
 • Bradford Jeofizik Araştırmaları
 • Kanal Kıyı Gözlemevi
 • Portsmouth Kent Konseyi
 • Denizcilik Arkeolojisi Vakfı
 • Denizcilik ve Sahil Güvenlik Ajansı

Arkeoloji Yüksek Lisansı programındaki deneyiminiz, seçtiğiniz kariyer yolunuz ne olursa olsun değerli olacak birçok aktarılabilir özel beceri ile size yol gösterip ilerlemenize yardım edecektir. Bu programda; ekip çalışması, sunum yapma becerileri, ağ oluşturma ve veri analizi yapma deneyimlerini kazanacaksınız.

Yurtdışında nasıl yüksek lisans yapacağım diyorsanız Yurtdışında Yüksek Lisans Nasıl Yapılır? Yazımız aradığınızı bulmanıza yardımcı olacak!

bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://lemonacademy.co.uk/wp-content/uploads/2019/05/speech_bubble_outline_04.png
mihriban lemon academy londra

” 1-2 ay içerisinde( okul seçiminden vize bekleyişi dahil) tüm hazırlıkları çok hızlı ve sağlam bir şekilde gerçekleştirdikleri için çok teşekkür ediyorum Lemon Academy’ye. Şuan Londra’dan
yazıyorum ve bu son haftam. Küçük bir sıkıntım olduğunda dahi iletişime geçip çözüm üretiyorlar ve bence bu çok profesyonel olduklarını gösteriyor. Londra süreci keşke bitmese diyorum. Umarım
yolumuz bir daha kesişir Lemon Academy.”

Mihriban Akça
Öğrenci
fethi can lemon academy dubai

„: İşlerini çok iyi yapan ve öğrencilerine aile sıcaklığı veren bir kurum. Tüm süreçte
yanlarımızda oldular. Lemon academy’i bu işte tek geçerim. Benim her sürecimde yanımda olan ve
her soruma bıkmadan usanmadan cevap veren lemon academy ailesine çok ama çok teşekkür
ederim. Herkese tavsiye ederim.”

Fethi Can Yazar
Öğrenci
aras lemon academy irlanda

” İrlanda’da Work And Study’le başlayan maceram yüksek lisansla devam etti! Başından sonuna aklıma gelen her türlü soruma içten ve samimi cevaplar verdiler! İyi ki Lemon Academy ailesinin bir parçası olmuşum!”

Aras Aydın
Öğrenci
çağla lemon academy londra

” Lemon Academy sizin yerinize her şeyi düşünen planlayan ve sizin için en uygun
seçenekleri sunan ayrıca yurtdışı eğitiminiz süresince size ellerinden gelen her türlü desteği sağlayan profesyonel insanlar. Amerika’dan selamlar! Her şey için teşekkür ederim!”

Çagla Demir
Öğrenci
umut dağdelen

İşlerinde uzman oldukları çok belli. Danışmanım başvuru ve kayıt sürecinin her aşamasında beni bilgilendirdi. İşlerini çok titiz ve profesyonel yapıyorlar. Sayenizde problem yaşamadan İngiltere’de dil eğitimimi tamamladım, her şey için çok teşekkür ederim.

Umut Dağdelen
Öğrenci

Lemon AcademyAilenizin Eğitim Danışmanı

‘’Londra merkezli bir eğitim danışmanlığı firması olan Lemon Academy, dil eğitimi ve kariyer hedeflerine ulaşmak isteyen bireyleri alanında uzmanlığını kanıtlamış dil okulları ve üniversiteler ile buluşturur. ‘’
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://lemonacademy.co.uk/wp-content/uploads/2019/03/home_inner_03.png

Kariyerinizi Birlikte Şekillendirelim

  bt_bb_section_top_section_coverage_image
  bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
  error: İçerik Koruma Altında.