Yurtdışında Yüksek Lisans BölümleriArkeoloji Yüksek Lisansı

bt_bb_section_top_section_coverage_image
0123456789001234567890.012345678900123456789001234567890+Mezun Öğrenci
01234567890.0123456789001234567890 GanoKimler Başvurabilir ?
01234567890-01234567890 YılProgram Süresi
Eylül 01234567890012345678900123456789001234567890Bir Sonraki Başlangıç
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Yurtdışında Yüksek Lisans BölümleriArkeoloji Yüksek Lisansı

https://lemonacademy.co.uk/wp-content/uploads/2019/03/home_inner_02.png

Genel Bilgiler

Arkeoloji Yüksek Lisansı yapmak istiyorsunuz ama ne yapacağınızı veya iş olanaklarının ne olduğunu bilmiyor musunuz? Öyleyse doğru yerdesiniz. Hadi gelin başlayalım! Bu programda arkeolojik araştırma veya tarihi miras endüstrisinde bir kariyer için ihtiyacınız olan becerileri geliştirmek ana amacınızdır. Pratik deneyim kazanırken aynı anda ticari arkeoloji, tarihi miras yönetimi ve saha çalışmalarında yer alacak;  müzeler ve kuruluşlarla yakın ilişkiler kuracaksınız!

Bu Arkeoloji Yüksek Lisansı ile, belli bir alanda uzmanlaşmak zorunda kalmadan çalışmalarınızı ilgi alanlarınıza göre kişiselleştirebilirsiniz. Bu program; teorik ve periyotlara dayalı kavramayı öğrenirken, becerilerinizi pratik bir şekilde geliştirmenizi sağlar. Bu programda çok çeşitli özel tesislere ve uzman öğretmenlere istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.Erişebildiğiniz bazı şeyler şunlardır:

 • Özel bir kütüphane
 • Oldukça geniş bir taş alet ve hominin kafatası koleksiyonu
 • Uzman izotop laburatuvarları; ayrıca tarama, görüntüleme ve micro-CT odası
 • Devasa bir insan ve hayvan iskeleti koleksiyonu

Tarihi miras kurumları ve şirketleriyle ilişkileri olan bu arkeoloji yüksek lisansı programı; arkeoloji sektörü ve tarihi miras endüstrisi hakkında değerli deneyimler kazanmanız için bu kurumlardan birinde 4 hafta geçirme şansına sahip olacaksınız! Mesleki eğitime ek olarak ileri seviye araştırma becerilerinizi geliştireceksiniz. Tezinizi yazarken, seçtiğiniz konuda bir özgün araştırma yapmak için araşturma gruplarımızdan birine bile katılabilirsiniz! Yazacağınız eserin yayımlanma ihtimali bile vardır.

bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Yurtdışında Arkeoloji Yüksek LisansıGiriş Koşulları

https://lemonacademy.co.uk/wp-content/uploads/2019/04/french_course_2.png

Aşağıdaki konularda 2:1 dereceye (100 üzerinden 60-69 arası puan) ihtiyacınız olacak:

 • Arkeoloji
 • Antropoloji
 • Coğrafya
 • Biyoloji
 • Tarih
Ielts Speaking

Ielts Speaking bölümünden en az 5.5 almanız gerekiyor.

Ielts Writing

Ielts Writing bölümünden en az 5.5 almanız gerekiyor.

Ielts Listening

Ielts Listening bölümünden en az 5.5 almanız gerekiyor.

Ielts Reading

Ielts Reading bölümünden en az 5.5 almanız gerekiyor.

bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Yurtdışında Arkeoloji Yüksek LisansıProgram Süreci

Bu program tam zamanlı bir yüksek lisans programıdır. Ekim’den sonraki Ekim’e kadar İngiltere ve İrlanda’da 12 ay, yüksek lisansınızı başka ülkelerde yapıyorsanız 2 yıl eğitim alacaksınız. İlk 9 ay, 2 döneme bölünmüş eğitimli çalışmayı içerir.

İngiltere

Arkeoloji Yüksek Lisansı İngiltere’de 1 yıl sürüyor.

Amerika

Arkeoloji Yüksek Lisans Amerika’da 2 yıl sürüyor.

Kanada

Arkeoloji Yüksek Lisans Kanada’da 2 yıl sürüyor.

İrlanda

Arkeoloji Yüksek Lisans İrlanda’da 1 yıl sürüyor.

Avustralya

Arkeoloji Yüksek Lisans Avustralya’da 2 yıl sürüyor.

bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Yurtdışında Arkeoloji Yüksek LisansıÖğreneceğiniz Dersler

https://lemonacademy.co.uk/wp-content/uploads/2019/04/french_course-1.png

Yurtıdşında Arkeoloji Yüksek Lisansı programı boyunca öğreneceğiniz dersleri tablo yardımıyla inceleyebilirsiniz.

Arkeoloji Yüksek Lisansı Tezi

Tez, bir danışmanın rehberliğinde yapılan kişisel bir araştırma projesidir. Öncelikle yaz döneminde gerçekleşir ve orijinal araştırma ve materyalin yüksek kaliteli resmi sunumunu içermelidir.

Arkeolojik Fauna Kalıntılarının Analizi

Bu ders, arkeolojik alanlardaki hayvan kemiklerini tanımlamak, kayıt altında tutmak ve yorumlamak için gerekli pratik becerilerin yanı sıra geçmişteki insanların yaşamındaki hayvanların incelenmesi için kullanılan teknikleri içermektedir.

Antik Akdeniz Denizciliği

Dersin ön koşulu olarak, Prehistorik dönemden Geç Antik Çağ’a kadar Andeniz ve Hint okyanısı bölgesinde meydana gelen kültürel aşamaların ve olayların temel bir kabulü alınacaktır.

Uygulamalı Deniz Arkeolojisi

Bu on beş kredilik ders sizi teorik, etik, lojistik, teknik ve yasal konularla tanıştıracaktır.

Denizcilik Arkeolojisi

Denizcilik, dünya çapında insan faaliyetlerinin merkezinde yer alır ve en eski zamanlardan günümüze kadar yer almıştır. Bu yüzden öğrenilmesi oldukça önemlidir.

İnsan Kalıntıları Biyoarkeolojisi

Dersin ilk bölümü, insan osteolojisinin ve paleopatolojinin temellerinin öğrenilmesini içerir.

İnsan Kökenleri Araştırması Bağlamları

Bu ders, Paleolitik verilerle ilgili sorulan ve sorulmuş başlıca problemlere odaklanacaktır. İnsanlığın kökenlerinin arkeoloji için ne kadar önemli olduğunu bildiğimize göre bu dersin ne kadar önemli olduğunu rahatlıkla anlayabiliriz.

Çevresel Etki Değerlendirmesi Kapsamında Kültürel Miras

Çevresel Etki Değerlendirmesi (EIA), önerilen projelerin (örneğin inşaat) veya politikaların (örneğin yeraltı suyu yönetimi) sonuçlarını tahmin etmek için birçok ülkede gerekli olan bir süreçtir. Bu ders Çevresel Etki Değerlendirmesi’ni öğretir.

İnsan Evriminin Ekolojisi

Hominin adaptasyonlarına biyolojik, kültürel, ve sosyal yaklaşımlarda bulunan bu ders; fizyolojik, sosyal ve kültürel adaptasyonlar açısından insan evrimini araştırma imkanı sunar.

Demir Çağı Toplulukları

Demir Çağı Avrupası; kültürü devletler, kasabalar, madeni paralar ve okuryazarlık gibi özellikleri içeren “klasik” bir Akdeniz dünyasının, bu özelliklerin ancak çok daha sonra geliştiği bir “barbar” dünyadan kuzeye doğru farklılaşmasına tanık oldu. Dersin amacı da bu demir çağını incelemektir.

Romalılarla Yaşamak: Roma İmparatorluğu’nda Şehircilik

Romalıların yaşadığı kasabalar, Roma dünyasının en tanıdık özelliklerinden bazılarıdır. Dersin inceleme alanı da bu kasabalardır.

Kültürün Denizcilik Yönleri

Bu ders, denizcilik arkeolojisinde kullanılan temel teorik ve teknik kavramları kanıt temeli ile birlikte tanıtacaktır.

Deniz Müzeleri ve Miras Yönetimi

Denizcilik arkeolojisi, arkeoloji disiplininin giderek daha yaygın bir parçası haline geldikçe, denizcilik kültürel mirasını korumanın, yönetmenin ve yaymanın önemine dair kamu bilinci, artan bir önem kazanmaktadır. Dersimiz bu bilinci arttırmaya yöneliktir.

Moleküler Arkeoloji

Antik moleküllerin çıkarılması ve karakterizasyonu ile kararlı ve radyoaktif izotopların ölçümü, son yirmi yılda arkeolojide devrim yarattı ve arkeoloji biliminin en ileri noktasında kaldı. Moleküllerin incelenmesini konu alan bu ders sayesinde arkeolojide bir sürü bilgi gün yüzüne çıkıyor.

Deniz Arkeolojisi

Dünyanın suları, toplumları bölmek yerine sık sık birbirine bağlamaya hizmet etti ve su taşımacılığının toplum için hayati bir önem kazanmasına yol açtı. Denizin incelenmesi de arkeolojide oldukça önemli olduğundan bu derse ihtiyaç duyulmuştur.

Geçmişi Sunmak: Müzeler ve Miras

Bu derste müzede sergilemenin nasıl olduğu ve sergilemede geçmişe dair bilginin nasıl sunulduğu gibi önemli konular incelenmektedir.

Arkeolojik ve Kültürel Miras Sektöründe Profesyonel Yerleştirme

Bu ders, yüksek arkeoloji uygulamalarının önemli bir bileşeni olan arkeolojik mesleki becerilerin geliştirilmesi ve üniversitede öğrenilenlerin çalışma ortamında uygulanmasını içermektedir ve öğrencilerin deneyim kazanmasına odaklanır.

bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Yurtdışında Arkeoloji Yüksek LisansıÖğrenme ve Değerlendirilme Süreci

Program sürecince Öğrenme ve Değerlendirilme süreçleri şu şekilde olacak;

Öğrenme Süreci

Öğreniminiz; pratik ve kolay aktiviteler, saha ve tarihi alan gezileri, araştırma soruları ve laboratuvar deneyiminin bir kombinasyonu şeklinde gerçekleşecek. Bu size tüm akademik ve profesyonel ortamalr için ihtiyacınız olan bilgiyi, özgüveni ve yeterliliği sağlayacaktır.

Grup çalışmasına odaklanarak; seminer tartışmalarına nasıl katılacağınızı, başkanlık edeceğinizi, yöneteceğinizi ve araştırmaları/raporları izleyicilere nasıl ileteceğinizi öğreneceksiniz. Aşağidakiler dahil çeşitli yöntemleri öğreneceksiniz:

 • Sergileme önerileri tasarlama
 • Total Station eğitimi
 • Denemeler ve sunumlar
 • Uzun vadeli çevresel değişikliklerin değerlendirilmesi
 • Yayın standardı raporları üretimi
 • Jeofizik, GIS, LiDaR, uzaktan algılama ile saha haritalama ve analizi
Değerlendirilme Süreci

Çalışmanızı değerlendirmek için aşağıdakiler dahil çeşitli yöntemler kullanacaksınız:

 • Bireysel sunumlar ve grup sunumları
 • Yazılı sınavlar ve denemeler
 • Saha çalışması raporları
 • Dijital projeler ve proje tasarımları
 • Haritalama paketleri
 • Saha, laboratuvar ve pratik testler
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Yurtdışında Arkeoloji Yüksek LisansıKariyer Fırsatları

Arkeoloji Yüksek Lisansı mezunlarının %90’ı mezuniyetlerinden sonraki 6 ay içerisinde ya işe alınmış durumdadır ya da ileri eğitim görmektedir. (Destination of Leavers from Higher Education anketi)

Arkeoloji Yüksek Lisansı sırasında araştırma projeniz, sizi akademik veya araştırma kariyerine götürebilir hatta yazılarınız akademik bir dergide yayınlanabilir. Bu sebeple programın mezunlarının çoğu doktora çalışmalarını tamamlamaya devam ediyor. Ayrıca program boyunca birçok pratik ve mesleki deneyim kazanacaksınız! Çoğu öğrenci; arkeoloji, tarihi miras endüstrisi ve bilimde çalışmayı seçiyor. Tercih ettikleri işler şunlardır:

 • Arkeolog
 • Deniz Arkeoloğu
 • Proje Memuru
 • Stajyer Jeofizikçi
 • Sosyal Yardım
 • Kıyı Süreci Bilimcisi
 • Memur
 • Öğretmen
 • Adli Bilim Adamı

İngiltere’deki mezunların çalıştığı işler aşağıdakilerdir:

 • Wessex Arkeolojisi
 • Tarihi İskoçya
 • Heritage Lottery Fund kurumu
 • Bradford Jeofizik Araştırmaları
 • Kanal Kıyı Gözlemevi
 • Portsmouth Kent Konseyi
 • Denizcilik Arkeolojisi Vakfı
 • Denizcilik ve Sahil Güvenlik Ajansı

Arkeoloji Yüksek Lisansı programındaki deneyiminiz, seçtiğiniz kariyer yolunuz ne olursa olsun değerli olacak birçok aktarılabilir özel beceri ile size yol gösterip ilerlemenize yardım edecektir. Bu programda; ekip çalışması, sunum yapma becerileri, ağ oluşturma ve veri analizi yapma deneyimlerini kazanacaksınız.

Yurtdışında nasıl yüksek lisans yapacağım diyorsanız Yurtdışında Yüksek Lisans Nasıl Yapılır? Yazımız aradığınızı bulmanıza yardımcı olacak!

bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://lemonacademy.co.uk/wp-content/uploads/2019/03/home_inner_03.png
Geleceğinizi Birlikte Şekillendirelim.

Londra Ofis Adresi

Hales Prior, Kings Cross, Londra, Birleşik Krallık

Ankara Ofis Adresi

Remzi Oğuz Arık Mah. Tunus Cad 49/6 Çankaya, Ankara

İstanbul Ofis Adresi

Büyükdere Caddesi No:199, Levent 199, C2 Ofis, İstanbul, 34330 İstanbul
Caferağa, Moda Cd. No:5, 34710 Kadıköy/İstanbul

Bursa Ofis Adresi

Cumhuriyet, Fatih Sultan Mehmet Blv., 16140 Nilüfer/Bursa

İzmir Ofis Adresi

Çok Yakında!
0312 963 30 08
Pazartesi – Cuma 09:30-18:30
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
bt_bb_section_top_section_coverage_image