Yurtdışında Yüksek Lisans BölümleriSosyoloji Yüksek Lisansı

bt_bb_section_top_section_coverage_image
0123456789001234567890.012345678900123456789001234567890+Mezun Öğrenci
01234567890.0123456789001234567890 GanoKimler Başvurabilir ?
01234567890-01234567890 YılProgram Süresi
Eylül 01234567890012345678900123456789001234567890Bir Sonraki Başlangıç
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Yurtdışında Yüksek Lisans BölümleriSosyoloji Yüksek Lisansı

https://lemonacademy.co.uk/wp-content/uploads/2019/03/home_inner_02.png

Genel Bilgiler

Sosyoloji Yüksek Lisansı programında toplumun nasıl işlediğini ve sosyal eşitsizliğin nedenlerini keşfedin. Küreselleşme, cinsiyet ve sınıf sorunları gibi konuları öğrenecek ve bunların sosyal politika kavramlarıyla nasıl ilişkili olduğunu anlayacaksınız. Bunlar arasında sağlık, sosyal risk ve refah devleti bulunmaktadır.

Bu programda aşağıdakiler hakkında derinlemesine bilgi edineceksiniz:

 • Sosyolojideki ana temalar, tartışmalar ve bunların sosyal sorunları analiz etmek için nasıl kullanılacağı
 • Sosyal bilim felsefesindeki ana konular
 • Sosyal politikada kavramsal tartışmalar
 • Nitel ve nicel araştırma yöntemleri ve veri analiz teknikleri
 • Sosyoloji veya sosyal politika alanında bağımsız araştırma tasarlamak ve yürütmek
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Yurtdışında Sosyoloji Yüksek LisansıGiriş Koşulları

https://lemonacademy.co.uk/wp-content/uploads/2019/04/french_course_2.png

Giriş Koşulları

Bazı konularda 2: 1 dereceye(100 üzerinden 60-69 arası puan) ihtiyacınız olacak, örneğin:

 • Sosyoloji
 • Sosyal Politika
 • Sosyal Yönetim
 • Kriminoloji
Ielts Speaking

Ielts Speaking bölümünden en az 5.5 puan almanız gerekiyor.

Ielts Writing

Ielts Writing bölümünden en az 5.5. almanız gerekiyor.

Ielts Listening

Ielts Listening bölümünden en az 5.5 almanız gerekiyor.

Ielts Reading

Ielts Reading bölümünden en az 5.5 almanız gerekiyor.

bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Yurtdışında Sosyoloji Yüksek LisansıProgram Süreci

Program Süreci

Bu program tam zamanlı bir yurt dışı yüksek lisans programıdır. Ekim’den sonraki Ekim’e kadar İngiltere ve İrlanda’da 12 ay, yüksek lisansınızı başka ülkelerde yapıyorsanız 2 yıl eğitim alacaksınız. İlk 9 ay, 2 döneme bölünmüş eğitimli çalışmayı içerir.

İngiltere

Sosyoloji Yüksek Lisansı İngiltere’de 1 yıl sürüyor.

Amerika

Sosyoloji Yüksek Lisansı Amerika’da 2 yıl sürüyor.

Kanada

Sosyoloji Yüksek Lisansı Kanada’da 2 yıl sürüyor.

İrlanda

Sosyoloji Yüksek Lisansı İrlanda’da 1 yıl sürüyor.

Avustralya

Sosyoloji Yüksek Lisansı Avustralya’da 2 yıl sürüyor.

bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Yurtdışında Sosyoloji Yüksek LisansıÖğreneceğiniz Dersler

https://lemonacademy.co.uk/wp-content/uploads/2019/04/french_course-1.png

Öğreneceğiniz Dersler

Yurtdışında Sosyoloji Yüksek Lisansı programı boyunca öğreneceğiniz dersleri tablo yardımıyla inceleyebilirsiniz.

Uluslararası Sosyal Politika

Bu ders, sosyal refah ve insan refahı ile ilgili araştırmalardaki en son durumu ve bu konuları ele alan sosyal politikaları gözden geçirecek ve tartışacaktır.

Sosyal Bilimler Araştırma Felsefesi

Bu ders, sosyal bilim felsefesindeki baskın geleneklere ve bunların sosyal bilimler içinde önemli araştırmaları nasıl şekillendirdiğine bakacaktır.

Araştırma Tasarımı ve Uygulaması

Araştırma Tasarımı ve Uygulaması, sosyal bilimlerde araştırma yapmak için eğitimi ve ön çalışmayı içerir.

Modernliği Anlamak

Bu ders, sosyolojinin temel teorilerine dayalı olarak modern toplum ve refah devleti kavramlarını keşfedecektir.

Sosyal Değişimi Anlamak

Dersimiz; teknolojik ve demografik değişiklikleri ve ilgili riskleri, sosyal değişime katkıda bulunan ve yanıt veren aktörleri, yapıları ve çağdaş sosyolojide nasıl teorileştirildiğini ele alacaktır.

Yaşlanma, Sağlık ve Refah

Bu derste öğrencilere, yaşlılar için sağlık ve sosyal bakıma odaklanan refah devletinin mevcut yapısı ve işleyişi ile ilgili temel konular ve literatür tanıtılacaktır.

Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi

Bu ders, ortak teorik yaklaşımlara ve ortak sorunlara bakarak karşılaştırmalı kamu yönetimine bir giriş sağlar.

Küresel Sağlıkta Kritik Konular: Kavramlar ve Vaka Çalışmaları

Bu ders, küresel sağlıktaki güncel konulara ve zorluklara kapsamlı bir genel bakış sağlar.

Demografik Değişim, Yaşlanma ve Küreselleşme

Bu ders; kültürler arası küresel bir bakış açısıyla demografik değişim ve nüfus yaşlanması hakkında temel bir anlayış sağlar.

Gerontolojide Perspektifler

Dersimiz, farklı disiplinlerden dersler ve misafir dersleri içerir. Öğrenme etkinlikleri arasında dersler, gayri resmi grup tartışmaları ve bağımsız çalışmalar yer alır.

bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Yurtdışında Sosyoloji Yüksek LisansıÖğrenme ve Değerlendirilme Süreci

Öğrenme ve Değerlendirilme Süreci

Program sürecince Öğrenme ve Değerlendirilme süreçleri şu şekilde olacak;

Öğrenme Süreci

Bu kurs için öğrenme etkinlikleri şunları içerir:

 • Seminerler
 • Atölyeler
 • Tartışmalar
 • Tartışmalar
 • Bağımsız öğrenme (kendi başınıza çalışma)
Değerlendirilme Süreci

Değerlendirmeler;

 • Denemeler
 • Sözlü sunumlar
 • Grup projeleri
 • Tezler

gibi etkinlikleri içerir.

bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Yurtdışında Sosyoloji Yüksek LisansıKariyer Fırsatları

Kariyer Fırsatları

Bu yüksek lisans derecesi ile kamu sektörü, özel sektör veya gönüllü sektörde sosyal araştırma, kamu yönetimi veya kamu politikası alanlarında kariyerinize başlamak için ideal bir konumda olacaksınız.! Ayrıca, çalışmalarınıza doktora düzeyinde devam etmek için mükemmel bir konumda olacaksınız.

bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://lemonacademy.co.uk/wp-content/uploads/2019/03/home_inner_03.png
Geleceğinizi Birlikte Şekillendirelim.

Londra Ofis Adresi

Hales Prior, Kings Cross, Londra, Birleşik Krallık

Ankara Ofis Adresi

Remzi Oğuz Arık Mah. Tunus Cad 49/6 Çankaya, Ankara

İstanbul Ofis Adresi

Büyükdere Caddesi No:199, Levent 199, C2 Ofis, İstanbul, 34330 İstanbul

İzmir Ofis Adresi

Çok Yakında!

Bursa Ofis Adresi

Çok Yakında!
0312 963 30 08
Pazartesi – Cuma 09:30-18:30
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
bt_bb_section_top_section_coverage_image