Yurtdışında Yüksek Lisans BölümleriKlinik Psikolojisi Yüksek Lisansı

bt_bb_section_top_section_coverage_image
0123456789001234567890.012345678900123456789001234567890+Mezun Öğrenci
01234567890.0123456789001234567890 GanoKimler Başvurabilir ?
0123456789001234567890 YılProgram Süresi
Eylül 01234567890012345678900123456789001234567890Bir Sonraki Başlangıç
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Yurtdışında Yüksek Lisans BölümleriKlinik Psikolojisi Yüksek Lisansı

https://lemonacademy.co.uk/wp-content/uploads/2019/03/home_inner_02.png

Genel Bilgiler

Klinik Psikolojisi Yüksek Lisansı ile psikolog kariyer yolunuza başlama ve klinik psikolojinin temellerini inceleme fırsatına sahip olacaksınız. Danışmanlık ve Bilişsel Davranışçı Terapi (CBT) gibi bir klinik psikoloğun ihtiyaç duyduğu temel terapi becerilerini ve bunların farklı kültürlere nasıl uygulandığını öğrenin.

Bu yüksek lisans programında kazanacağınız liderlik, yönetim ve ileri araştırma becerileri aynı zamanda birçok farklı sektörde kariyer fırsatları yaratacaktır. Bu program; temel klinik psikoloji bilgisini, ilgili araştırmaları ve tüm dünyadaki klinik psikoloji uygulamalarını birleştirir. Avrupa’da, ABD’de ve uluslararası alanda klinik psikoloji hizmet sunumu hakkında bilgi edineceksiniz. Bu da size uygulamanızı çalışacağınız ülkenin ihtiyaçlarına göre uyarlamak için eşi benzeri bulunamaz bir şans veriyor.

Psikoloji alanında kariyer yapmak için gerçek dünyaya adım atacak, edindiğiniz becerilerle ve güvenle sizden beklenen yüksek standartlara ulaşmak için kendinizi profesyonelce geliştireceksiniz!

Bu kurs boyunca şunları yapacaksınız:

 • Danışmanlık ve Bilişsel Davranışçı Terapi (CBT) dahil olmak üzere temel terapötik becerileri öğrenmek
 • Klinik psikolojinin etik ve profesyonel ilkelerini uygulamak
 • İleri düzey veri analitik becerileri öğrenmek
 • Liderlik becerilerini geliştirmek ve uygulamak
 • Zihinsel sağlığın küresel zorluklarına ve yönetimine bakmak

Öğrenme ortamı, öğrenciler ve akademisyenler arasında bilgi paylaşımını aktif olarak teşvik eder. Ruh Sağlığında Yenilik Merkezi (CIMH) ve Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) düzenli psikoloji seminerlerinde dinleyecek, öğrenecek ve paylaşacaksınız. Ayrıca, öğretimleri dünyanın dört bir yanından sağlık hizmetinden en son vaka çalışmalarını getirecek olan WHO klinisyenlerinden öğrenim görmek için eşsiz bir fırsat elde edeceksiniz!

bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Yurtdışında Klinik Psikolojisi Yüksek LisansıGiriş Koşulları

https://lemonacademy.co.uk/wp-content/uploads/2019/04/french_course_2.png

Giriş Koşulları

Programa katılabilmek için aşağıdakilere ihtiyacınız olacak:

 • Psikolojide 2:1 derece(100 üzerinden 60-69 arası puan)
 • Tüm istatistik modüllerinde 2:1 derece(100 üzerinden 60-69 arası puan)
 • Mental Health Setting hakkında belli bir düzeyde deneyim
Ielts Speaking

Ielts Speaking bölümünden en az 5.5 puan almanız gerekiyor.

Ielts Writing

Ielts Writing bölümünden en az 5.5. almanız gerekiyor.

Ielts Listening

Ielts Listening bölümünden en az 5.5 almanız gerekiyor.

Ielts Reading

Ielts Reading bölümünden en az 5.5 almanız gerekiyor.

bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Yurtdışında Klinik Psikolojisi Yüksek LisansıProgram Süreci

Program Süreci

Bu program, 2 yarıyıldan oluşan 1 yıllık tam zamanlı bir kurstur (İngiltere ve İrlanda dışındaki ülkeler için 2 yıl). Tezinizi tamamlayacağınız Kasım ile Haziran arasında eğitim alacaksınız. Her iki dönem boyunca 5 klinik modül 4 ana araştırma modülü çalışacaksınız.

İdeal olarak ikinci dönemlerin bitiminden önce en az 50 saatlik yerleştirme süresini tamamlamanız beklenen bir yerleştirme bulma konusunda destekleneceksiniz. Ayrıca masterınızla ilgili bir işte çalışabilirsiniz ve bu bir yerleştirme olarak sayılacaktır.

İngiltere

Klinik Psikolojisi Yüksek Lisansı İngiltere’de 1 yıl sürüyor.

Amerika

Klinik Psikolojisi Yüksek Lisansı Amerika’da 2 yıl sürüyor.

Kanada

Klinik Psikolojisi Yüksek Lisansı Kanada’da 2 yıl sürüyor.

İrlanda

Klinik Psikolojisi Yüksek Lisansı İrlanda’da 1 yıl sürüyor.

Avustralya

Klinik Psikolojisi Yüksek Lisansı Avustralya’da 2 yıl sürüyor.

bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Yurtdışında Klinik Psikolojisi Yüksek LisansıÖğreneceğiniz Dersler

https://lemonacademy.co.uk/wp-content/uploads/2019/04/french_course-1.png

Öğreneceğiniz Dersler

Yurtdışında Klinik Psikolojisi Yüksek Lisansı programı boyunca öğreneceğiniz dersleri tablo yardımıyla inceleyebilirsiniz.

Uygulamalı Araştırma Yöntemleri (ARM): Korelasyonel Yöntemler

Bu derste işlenen konular şunları içerecektir:

 • İlişkisel tasarımların güçlü ve zayıf yönleri
 • Bir anket nasıl oluşturulur
 • Klasik test teorisinde psikometri (güvenilirlik, geçerlilik ve açıklayıcı faktör analizi dahil)
Uygulamalı Araştırma Yöntemleri (ARM): Araştırmayı Planlama ve Tasarlama

Uygulamalı Araştırma Yöntemleri dersi, psikoloji alanında lisansüstü eğitimlerinin ilk yılında tüm öğrencilerin araştırma yöntemleri ve istatistik eğitimi için ortak ihtiyaçlarını kapsar.

Anksiyete ve Depresyon için CBT

Bu ders, PSYC6104 CBT Teorisi ve Becerilerine Giriş bölümünde geliştirilen beceri ve bilgiler üzerine kuruludur.

Klinik Psikolojinin Temelleri

Bu ders, Dünya Sağlık Örgütü’ne bir giriş ve Avrupa&ABD’deki yetişkinler için ruh sağlığı hizmeti sunumuna genel bir bakış sağlar.

Terapötik Becerilerin Temelleri

Bu ders size yetişkinlerle ilişki kurma, onların değişime hazır olup olmadıklarını değerlendirebilme ve uygun davranışsal müdahaleleri planlama hakkında gereken temel klinik becerileri öğretir.

CBT Teorisine ve Becerilerine Giriş

Bu dersin amacı; size CBT değerlendirmesi, formülasyonu ve değişim yöntemlerinin ilkeleri hakkında temel bir anlayış kazandırmaktır.

Liderlik ve Yönetim

Bu ders 2. dönemde gerçekleşir ve insanları değişime dahil etmek için edindiğiniz becerilerin üzerine inşa edilir. Liderlik sorumluluklarını üstlenmek klinik psikologların temel gereksinimidir ve bu ders liderlik ve yönetim becerisini kapsar.

bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Yurtdışında Klinik Psikolojisi Yüksek LisansıÖğrenme ve Değerlendirilme Süreci

Öğrenme ve Değerlendirilme Süreci

Program sürecince Öğrenme ve Değerlendirilme süreçleri şu şekilde olacak;

Öğrenme Süreci

Eğitiminiz sırasında; Dünya Sağlık Örgütü hakkında güçlü bir anlayış kazanacak, Avrupa ve ABD’deki yetişkinler için ruh sağlığı hizmetine genel bir bakış elde edeceksiniz. Ayrıca, düşük ve orta gelirli ülkelerde yetişkinler için ruh sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesi ve klinik psikologların rolü ve sorumlulukları hakkında bilgi edineceksiniz.

Etik uygulamalara ve Health Care Professions Council’e (HCPC) kayıt için gerekliliklere odaklanmak, öğreniminizin önemli bir parçasını oluşturacaktır. Ayrıca bilişsel davranışçı terapi (CBT) hakkında bilgi edinecek ve teorik bilgilerinizi uygulamaya koymak için alıştırmalar yapacaksınız. Bu, sizi bir dizi farklı alanda anksiyete ve depresyonu olan yetişkinlerle çalışmaya hazırlayacaktır.

Liderlik ve yönetim modülü, yönetimi değiştirmek ve ekipler halinde çalışmak için psikolojik modeller anlayışınızı uygulamayı öğretecektir. Derslere, seminerlere katılacak ve kurs boyunca bağımsız çalışma ve pratik ödevler yapacaksınız. Aşağıdakiler dahil, öğrenmenize yardımcı olacak çeşitli farklı etkinlikler vardır:

 • Grup görevleri
 • Peer Assessment
 • Çalıştaylar ve seminerler
 • Rol yapma alıştırmaları
 • Küçük grup sunumları
Değerlendirilme Süreci

Programdaki başarınız, sınavlardan ziyade ağırlıklı olarak coursework ve ödevlerle değerlendirilir. Aşağıdaki yöntemlerin bir kombinasyonu ile değerlendirileceksiniz:

 • Raporlar
 • Videolar
 • Denemeler
 • Rol yapma alıştırmaları hakkında geri bildirim
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Yurtdışında Klinik Psikolojisi Yüksek LisansıKariyer Fırsatları

Kariyer Fırsatları

Bu programı, uygulamalı psikolojik terapi becerilerinde bir psikolog kariyer yoluna doğru bir adım olarak kullanın. Öğrencilerimiz, hem Avrupa’da hem de dünya çapında çeşitli farklı psikoloji kariyerlerinde iş bulmuşlardır. Avrupa öğrencileri, psikolog asistanı veya psikolojik sağlık pratisyeni olmaya devam etmektedir.

Bazı öğrenciler bu alanda doktora yaparak araştırma kariyerine devam ettiler, diğerleri bu kursu Klinik Psikoloji Doktora Programlarına başvurularını yapmak için kullandılar.

Bu kurstan mezun olanlar aşağıdaki rollerde çalışmaktadır:

 • Ministry of Defence’da Bilişsel Psikolog, 2018 yılında mezun oldu
 • Sağlık psikolojisinde Yardımcı Psikolog, 2018 yılında mezun oldu
 • Klinik Psikoloji Doktora Programında Stajyer, 2016 yılında mezun oldu
 • Travmalı kişiler için destek görevlisi, 2016 yılında mezun oldu

Yabancı dil eğitimimi İngiltere’de almak istiyorum diyorsanız İngiltere’de Yabancı Dil Eğitimi blogumuza bakabilirsiniz.

bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://lemonacademy.co.uk/wp-content/uploads/2019/05/speech_bubble_outline_04.png
mihriban lemon academy londra

” 1-2 ay içerisinde( okul seçiminden vize bekleyişi dahil) tüm hazırlıkları çok hızlı ve sağlam bir şekilde gerçekleştirdikleri için çok teşekkür ediyorum Lemon Academy’ye. Şuan Londra’dan
yazıyorum ve bu son haftam. Küçük bir sıkıntım olduğunda dahi iletişime geçip çözüm üretiyorlar ve bence bu çok profesyonel olduklarını gösteriyor. Londra süreci keşke bitmese diyorum. Umarım
yolumuz bir daha kesişir Lemon Academy.”

Mihriban Akça
Öğrenci
fethi can lemon academy dubai

„: İşlerini çok iyi yapan ve öğrencilerine aile sıcaklığı veren bir kurum. Tüm süreçte
yanlarımızda oldular. Lemon academy’i bu işte tek geçerim. Benim her sürecimde yanımda olan ve
her soruma bıkmadan usanmadan cevap veren lemon academy ailesine çok ama çok teşekkür
ederim. Herkese tavsiye ederim.”

Fethi Can Yazar
Öğrenci
aras lemon academy irlanda

” İrlanda’da Work And Study’le başlayan maceram yüksek lisansla devam etti! Başından sonuna aklıma gelen her türlü soruma içten ve samimi cevaplar verdiler! İyi ki Lemon Academy ailesinin bir parçası olmuşum!”

Aras Aydın
Öğrenci
çağla lemon academy londra

” Lemon Academy sizin yerinize her şeyi düşünen planlayan ve sizin için en uygun
seçenekleri sunan ayrıca yurtdışı eğitiminiz süresince size ellerinden gelen her türlü desteği sağlayan profesyonel insanlar. Amerika’dan selamlar! Her şey için teşekkür ederim!”

Çagla Demir
Öğrenci
umut dağdelen

İşlerinde uzman oldukları çok belli. Danışmanım başvuru ve kayıt sürecinin her aşamasında beni bilgilendirdi. İşlerini çok titiz ve profesyonel yapıyorlar. Sayenizde problem yaşamadan İngiltere’de dil eğitimimi tamamladım, her şey için çok teşekkür ederim.

Umut Dağdelen
Öğrenci

Lemon AcademyAilenizin Eğitim Danışmanı

‘’Londra merkezli bir eğitim danışmanlığı firması olan Lemon Academy, dil eğitimi ve kariyer hedeflerine ulaşmak isteyen bireyleri alanında uzmanlığını kanıtlamış dil okulları ve üniversiteler ile buluşturur. ‘’
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://lemonacademy.co.uk/wp-content/uploads/2019/03/home_inner_03.png

Kariyerinizi Birlikte Şekillendirelim

  bt_bb_section_top_section_coverage_image
  bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
  error: İçerik Koruma Altında.