Yurtdışında Yüksek Lisans Bölümleriİnşaat Mühendisliği Yüksek Lisansı

bt_bb_section_top_section_coverage_image
0123456789001234567890.012345678900123456789001234567890+Mezun Öğrenci
01234567890.0123456789001234567890 GanoKimler Başvurabilir ?
01234567890-01234567890 YılProgram Süresi
Eylül 01234567890012345678900123456789001234567890Bir Sonraki Başlangıç
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Yurtdışında Yüksek Lisans Bölümleriİnşaat Mühendisliği Yüksek Lisansı

https://lemonacademy.co.uk/wp-content/uploads/2019/03/home_inner_02.png

Genel Bilgiler

İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisansı programında; dünyanın artan kentleşme, iklim değişikliği ve doğal afetlere karşı dayanıklılık geliştirmesine nasıl yardımcı olacağınızı keşfedin! Programımız, kariyer yapmakta beklentileri olan bir inşaat mühendisliği mezunuysanız idealdir.

Bina tasarımı, su temini, altyapı, yapı ve köprü mühendisliği, jeoteknik mühendisliği ve deprem mühendisliğindeki sorunları çözme becerilerini öğreneceksiniz. Endüstriyel bir yerleşim üstlenirken bir araştırma projesi yapma fırsatınız da olabilir.

Aşağıdakileri kapsayan temel ve ileri düzey dersler aracılığıyla inşaat mühendisliği tasarımı ve uygulamaları hakkında sağlam ve yeterli bir anlayış kazanacaksınız:

 • Kıyı ve deniz mühendisliği
 • Hidrolik
 • Çevre
 • Altyapı
 • Ulaşım
 • Yönetim

Modül seçimlerinize bağlı olarak farklı beceriler geliştirebilirsiniz. Örneğin, yapısal mühendislik modüllerimiz sırasında endüstri standardı sonlu elemanlar analiz yazılımının nasıl kullanılacağını öğreneceksiniz. Bu yazılımı kullanmayı öğrenmek, diğer modüllerdeki yapıların ve temellerin tasarımı için önemlidir.

bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Yurtdışında İnşaat Mühendisliği Yüksek LisansıGiriş Koşulları

https://lemonacademy.co.uk/wp-content/uploads/2019/04/french_course_2.png

Giriş Koşulları

Mühendislik, matematik veya fizikte 2.1 derecesine (100 üzerinden 60-69 puan) ihtiyacınız olacak. Ayrıca önceki programınızda matematik modülleri okuduğunuzu da gösterebilmelisiniz.

Mesleki Deneyimin Tanınması

Programa giriş için şartlarına tam olarak uygun değilseniz, ancak bu sektörde önemli bir iş deneyiminiz varsa, ilgili mesleki deneyiminiz, konu bilginiz ve öğrenme yeteneğiniz üzerinden değerlendirileceksiniz. Başvurunuz bireysel liyakate göre değerlendirilecek ve bir görüşmeye katılmanız istenebilir.

İngilizce Gereksinimleri

İngilizce ana diliniz değilse, İngilizce yeterliliğinizi göstermek için Uluslararası İngilizce Dil Test Sistemini (IELTS) tamamlamanız gerekir. Asgari olarak aşağıdaki puanların tümüne ihtiyacınız olacak:

Ielts Speaking

Ielts Speaking bölümünden en az 5.5 puan almanız gerekiyor.

Ielts Writing

Ielts Writing bölümünden en az 5.5. almanız gerekiyor.

Ielts Listening

Ielts Listening bölümünden en az 5.5 almanız gerekiyor.

Ielts Reading

Ielts Reading bölümünden en az 5.5 almanız gerekiyor.

bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Yurtdışında İnşaat Mühendisliği Yüksek LisansıProgram Süreci

Program Süreci

İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisansı programı iki yarıyıla ayrılmıştır. Her sömestrde deprem mühendisliği ve yeraltı suyu hidrolojisi ve kontaminasyonu dahil olmak üzere bir dizi modül arasından seçim yapacaksınız. Ayrıca proje ekonomisi, hukuk ve sözleşmeler hakkındaki bilginizi geliştirmeyi de tercih edebilirsiniz. Eleştirel düşünme yeteneğini edinmek ve teknik uzmanlığınızı geliştirmek için bir tez içeren final araştırma projesi yapacaksınız.

Kursun başlangıcında, programdaki diğer öğrencileri tanımak için bazı açık hava etkinliğine katılacaksınız. Öğreniminizi desteklemek için üniversiteler ayrıca her dönemin başında aşağıdaki konuları kapsayan seminerler düzenler:

 • Çalışma becerileri
 • Dil desteği
 • Kariyer ve istihdam edilebilirlik
 • Yazacağınız teziniz
İngiltere

İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisansı İngiltere’de 1 yıl sürüyor.

Amerika

İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisansı Amerika’da 2 yıl sürüyor.

Kanada

İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisansı Kanada’da 2 yıl sürüyor.

İrlanda

İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisansı İrlanda’da 1 yıl sürüyor.

Avustralya

İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisansı Avustralya’da 2 yıl sürüyor.

bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Yurtdışında İnşaat Mühendisliği Yüksek LisansıÖğreneceğiniz Dersler

https://lemonacademy.co.uk/wp-content/uploads/2019/04/french_course-1.png

Öğreneceğiniz Dersler

Yurtdışında İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisansı programı boyunca öğreneceğiniz dersleri tablo yardımıyla inceleyebilirsiniz.

İnşaat ve Çevre Mühendisliği için Veri Analizi ve Deneysel Yöntemler

Bu ders; verilerin anlaşılmasının, analiz edilmesinin ve yorumlanmasının yapılabilmesinin ve sağlam, istatistiksel olarak savunulabilir sonuçların çıkarılabileceği veri kümeleri sağlamayı amaçlayan deneysel veya gözlemsel çalışmaların tasarımıyla ilgilenir.

Yüksek Lisans Araştırma Projesi

Çalışma programınız kapsamında öğrenciler, programıyla ilgili bir konuda bağımsız, özgün ve eleştirel araştırmalar yapacaklardır.

Gelişmiş Sonlu Eleman Analizi

Bu ders; Gelişmiş Sonlu Elemanlar Analizinin, uzmanlık alanlarına ve bunların altında yatan Katı/Yapısal Mekaniği kavramlarına uygulanmasını ve bu alanların anlaşılmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Daha sonra bu bilgiyi disipline özgü problemleri çözmek için kullanmaya odaklanır.

İleri Geoteknik Mühendisliği

Geoteknik tasarım; enerji, su, ulaşım ve yapılı çevre ile ilgili inşaat mühendisliği altyapısının performansının temelini oluşturur. Alacağınız bu ders, inşaat sektörü için jeoteknik analiz bilginizi ve anlayışınızı geliştirecektir.

Biyoenerji

Biyoenerji endüstrisi, enerji güvenliği ve iklim değişikliği gibi biyoenerjiye olan mevcut ilgiyi destekleyen politika faktörleri nedeniyle hızlı bir büyüme yaşıyor.

Kıyı ve Deniz Mühendisliği

Bu ders; tasarım gereksinimlerinin ve koşullarının belirlenmesi, planlama ve kıyı yapılarının tasarımında ihtiyaç duyulan becerileri ve teknikleri size tanıtacaktır.

Çelik Binaların Deprem Mühendisliği ve Sismik Tasarımı

Bu ders, deprem mühendisliği disiplinine genel bir bakış sağlar ve öğrencilerin deprem tehlikelerini ve yer hareketlerini değerlendirebilmeleri için önemli bilgi ve zekasal becerileri sağlar.

Binaların Enerji Performansı Değerlendirmesi

Bu ders; binalarda enerji verimliliğini ve sürdürülebilirliği ölçmek için mevcut politika konularına, çeşitli planlama yardımlarına ve değerlendirme yöntemlerine genel bir bakış sunar. Öğrenciler, bu derste binanın enerji performansını araştırmak için farklı araçları kullanabilmeyi öğrenir.

Enerji Kaynakları ve Mühendislik

Bu dersin tamamlanmasının ardından; enerji kaynakları, enerji dönüşümü için mühendislik teknolojileri hakkında geniş bir bilgi birikiminiz olacak ve dünyanın güç taleplerini karşılamak için mevcut çözümler önerebileceksiniz.

Proje Ekonomisi ve Yönetimi

Bugüne kadarki çalışmalarınız size inşaat ve çevre mühendisliği projelerinin fiziksel anlamda nasıl çalıştığına dair kapsamlı bir anlayış kazandırdı. Bu ders size bu tür projelerin finansal, ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan nasıl çalıştığına dair sistematik bir anlayış verecektir.

Demiryolu Mühendisliği ve İşletmeciliği

Bu ders, sistem planlamasından gürültü ve titreşimin etkilerine kadar çeşitli konular da dahil olmak üzere demiryolu mühendisliği ve operasyonlarının temel özelliklerinin kapsamlı bir öğrenimini sağlar.

Atık Kaynak Yönetimi

Bu dersimiz sanayi, ticaret ve yerel kaynaklardan gelen katı atıkları inceler. Ayrıca derste atık yönetimi hiyerarşisi kavramı tanıtılmakta ve uygulanabileceği pratik yollar tartışılmaktadır.

Atıksu Proses Mühendisliği

Bu ders, geleneksel atık su arıtma sistemleri hakkında temel bir bilgi birikimini öğrencilere aktarmayı amaçlar.

bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Yurtdışında İnşaat Mühendisliği Yüksek LisansıÖğrenme ve Değerlendirilme Süreci

Öğrenme ve Değerlendirilme Süreci

Program sürecince Öğrenme ve Değerlendirilme süreçleri şu şekilde olacak;

Öğrenme Süreci

Binaların, köprülerin, yolların, temellerin, sel savunmalarının, su temini ve arıtma sistemlerinin ve yenilenebilir enerji sistemlerinin tasarımında en yeni analiz araçlarını kullanmayı öğreneceksiniz. Pratik dersler, kursunuzun büyük bir bölümünü oluşturur. Dersler ve öğreticilerin yanı sıra öğreniminiz şunları içerebilir:

 • Laboratuvar dersleri
 • Tasarım projeleri
 • Pratik iş
 • Konuk dersleri
 • Saha ziyaretleri

Aldığınız modüllere bağlı olarak, büyük yapılar, hidrolik ve jeoteknik laboratuvarları içeren uzman tesislerimize erişebilirsiniz. Ayrıca mesleki deneyimlerinizi açıkça iletmeye, fikir alışverişinde bulunmaya ve bilgi paylaşmaya teşvik edileceksiniz. Üniversiteler, bireysel öğrenme farklılıklarını adil tutabilmek için bire bir eğitimler düzenler.

Değerlendirilme Süreci

Değerlendirmeler, sınavlar ve coursework’lardan oluşan bir kombinasyon yoluyla gerçekleştirilir:

 • Problem çözme alıştırmaları
 • Laboratuvar raporları
 • Tasarım projeleri
 • Denemeler
 • Bireysel projeler ve grup projeleri
 • Sunumlar
 • Araştırma projesi ve teziniz

Teziniz

Bir araştırma projesi yürütecek ve bir tez tamamlayacaksınız. Araştırma projenizin konusu, coursework’unuzda kapsanan bir konuya odaklanabilir. Öğrendiğiniz becerileri bir arada kullanacak ve çalıştığınız konulardan biri veya birkaçı hakkındaki bilginizi göstereceksiniz. Tezinizde kullanacağınız becerilerden en önemlileri şunlardır:

 • Kaynak bulma ve bilgi toplama
 • Kritik Analiz
 • Değerlendirme ve sunum becerileri

Endüstriyel yerleşim veya işbirliği şiddetle teşvik edilir. Daha fazla bilgi için Endüstriyel Yerleştirme ile İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisansı sayfamızı ziyaret edin.

Tez konuları şunları içerebilir:

 • Doğrusal olmayan yapısal analiz
 • Yapısal mekanik
 • Yapıların ve köprülerin sismik analizi ve tasarımı
 • Kıyı sel savunması
 • Su arıtımında nanoteknoloji
 • Demiryolu sistemleri
 • Yeraltı yapıları
 • Jeoteknik Mühendislik

Alternatif olarak, başka bir disiplinden bir araştırma projesi seçebilirsiniz. Bu, yalnızca davetle katılmanın mümkün olduğu ve size verilen zamanda proje zorluklarını karşılamak için arka plan bilgisine ve yeterliliğine sahip olmanız gereken tezdir.

bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Yurtdışında İnşaat Mühendisliği Yüksek LisansıKariyer Fırsatları

Kariyer Fırsatları

İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisansı programından mezun olarak sektördeki roller için en iyi hazırlanmış olacaksınız! Mezunlarımız, inşaat mühendisliğinde önde gelen işverenler, hem danışmanlar hem de müteahhitler ve ayrıca düzenleyici ve yerel yetkililer ile pozisyonları güvence altına alır.

Sektördeki kariyerlerin yanı sıra, kazandığınız beceriler, finansal hizmetlerden IT yüksek lisans ve yönetim danışmanlığına kadar çok çeşitli işe alım uzmanları için sizi çekici kılar.

İngiltere’de okumak istiyor ama vizelerin durumunu bilmiyorsanız şu yazılarımıza göz atın: İngiltere Vizeleri Açıldı Mı? , İngiltere Öğrenci Vizesi

bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://lemonacademy.co.uk/wp-content/uploads/2019/03/home_inner_03.png
Geleceğinizi Birlikte Şekillendirelim.

Londra Ofis Adresi

Hales Prior, Kings Cross, Londra, Birleşik Krallık

Ankara Ofis Adresi

Remzi Oğuz Arık Mah. Tunus Cad 49/6 Çankaya, Ankara

İstanbul Ofis Adresi

Büyükdere Caddesi No:199, Levent 199, C2 Ofis, İstanbul, 34330 İstanbul
Caferağa, Moda Cd. No:5, 34710 Kadıköy/İstanbul

Bursa Ofis Adresi

Cumhuriyet, Fatih Sultan Mehmet Blv., 16140 Nilüfer/Bursa

İzmir Ofis Adresi

Çok Yakında!
0312 963 30 08
Pazartesi – Cuma 09:30-18:30
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
bt_bb_section_top_section_coverage_image